Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

ŘSD bude žádat o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby přeložky I/12

05.02.2019

ŘSD zastoupené společností PÚDIS chce ještě letos získat územní rozhodnutí na stavbu přeložky I/12. Za tímto účelem zahájilo proces získávání stanovisek dotčených orgánů státní správy, samospráv a vlastníků pozemků. 

Spolu s tím byla kompletně dokončena dokumentace pro územní řízení a rozhodnutí o umístění stavby.Nyní je tedy jedna z úplně posledních možností se k celé stavbě přeložky a jejím jednotlivým součástem vyjádřit.

Město Úvaly spolu se společností PÚDIS a ŘDS zve (nejen) úvalskou veřejnost na veřejné představení poslední verze projektové dokumentace této stavby, a to na den 11.3.2019 od 18:00do společenského sálu Domu s pečovatelskou službou na adrese Náměstí Svobody 1570. Z celé akce bude pořízen videozáznam a bude přímý přenost na městský YouTube kanál. 

 

Pražský okruh v úseku mezi Běchovicemi a D1 (SOKP 511) získal kladné stanovisko EIA

24.11.2017

Pokud by vše šlo podle plánu mohla by sechybějící část okruhu začít stavět v roce 2020. Kladné stanovisko zahrnuje 40 podmínek, které musí investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic, splnit. Mezi nejvýznamnější patří nutnost zároveň s úsekem uvést do provozu přeložku silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Přeložka I/12 na vydání kladného stanoviska ještě čeká, jelikož 9.11.2017 teprve skončilo námitkové řízení a studii EIA posuzuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dalším krokem bude zapracování podmínek do dokumentace pro územní řízení a příprava žádosti o územní rozhodnutí. Proces může zdržet žaloba, kterou na stavbu k Nejvyššímu správnímu soudu poslali majitelé pozemků pod budoucí dálnicí, menší městské části a spolek Chvalská.

 

Středočeský kraj zveřejnil na své úřední desce studii EIA pro I/12. Podávat námitky vůči této studii může nyní každý z Vás do 8.11.2017!

13.10.2017

Ministerstvo životního prostředí na náš městský úřad zaslalo finální podobu studie EIA (posudek o vlivu stavby na životní prostředí) na přeložku silnice I/12. V červnu proběhlo připomínkové řízení, nyní probíhá řízení o námitkách. Znamená to, že občané nyní mají poslední příležitost se vyjádřit k podobě plánované stavby přeložky I/12 v katastru Úval. Určitě tuto možnost využijte!  Své vyjádření musíte zaslat písemně nebo elektronicky datovou zprávou ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje. Studii EIA si můžete fyzicky prohlédnout na městském úřadě v Úvalech (Pražská 276, Úvaly) nebo si ji můžete stáhnout elektronicky na tomto místě.

 

Probíhá připomínkování studie EIA pro I/12. Připomínkovat může každý z Vás do 12.6.2017!

23.05.2017

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 12.5.2017 na tomto místě studii EIA pro projekt přeložky I/12. Studie EIA je vlastně posouzení záměru stavby přeložky I/12 na životní prostředí nejen v Úvalech, ale také dalších dotčených obcí (Květnice, Škvorec, Újezd nad Lesy atd.

Nyní má každý z Vás možnost se tohoto připomínkování zúčastnit a každý má právo uplatnit svoji obavu z dopadu stavby na životní prostředí, svoji konkrétní připomínku, svou žádost o vypořádání problému v dokumentaci.

Dokumentací EIA se pochopitelně zabývají i kolegyně a kolegové z městského úřadu v Úvalech. Jejich pohled však někdy, při nejlepší vůli může být jiný, než pohled občanů, do jejichž životů tato stavba zasáhne.

Využijte proto své občanské právo a připomínkujte studii EIA. Tato příležitost se již nebude opakovat! Termín, do kdy můžete podávat své připomínky je 12.6.2017!

Připomínky můžete poslat poštou, datovou zprávou, na podatelnu s elektronickým podpisem nebo osobně, a to na adresu

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Identifikátor datové schránky: 9gsaax4

Informace o Podatelně Ministerstva životního prostředí
E-mail pro elektronická podání: posta@mzp.cz

informace:
Web: www.mzp.cz
E-mailinfo@mzp.cz

 

Nemáte zkušenosti s podáváním připomínek EIA? Nevíte, co to je? Můžete se podívat třeba na tyto stránky nebo zavolat či napsat k nám na městský úřad (281 091 537 nebo podatelna@mestouvaly.cz).

Rádi Vám poradíme.

 

Nově zpracovaná studie EIA pro I/12 je připravena k podání na Ministerstvo životního prostředí. Bude zrušena mimoúrovňová křižovatka Květnice?

26.04.2017

Stavba "I/12 Běchovice - Úvaly" je připravována ve stejném termínovém postupu jako stavba SOKP 511 (jihovýchodní část obchvatu Prahy v úseku Modletice - Běchovice). V tomto týdnu proběhlo závěrečné odsouhlasení dokumentace EIA před podáním na MŽP. Stavba I/12 má harmonogram odevzdání posunutý jen o několik dní, protože celá řada dokumentů je zpracovávána shodnými subjekty pro obě stavby.

I-12To je z pohledu Úval velmi pozitivní zpráva, protože se tak přibližuje léta očekávané zahájení výstavby přeložky I/12. Méně pozitivní zprávou je, že podle aktualizované studie nebude parametry EIA pravděpodobně  splňovat mimoúrovňová křižovatka Květnice a zejména její sjezd podél Květnice - Na Ladech s napojením na stávající silnici I/12 v oblasti Rohožníku. Najíždět na čtyřpruhou přeložku tak při jízdě ze směru od II/101 /Jirenská/ bude možné zřejmě jen v Úvalech nebo v Sibřině cestou přes sídliště Rohožník v Újezdě nad Lesy.

V tuto chvíli se však stále ještě nejedná o definitivní rozhodnutí, ŘSD, Újezd nad Lesy i Úvaly preferují zachování navrhované křižovatky v Květnici.

Studie EIA k SOKP 511 je ke stažení zde. Především jsou tam data, se kterými EIA počítá. Dle EIA by měla být stavba SOKP 511 a přeložka I/12 otevřena v roce 2025.
 

Vizualizace čtyřproudé přeložky I/12

30.12.2016

Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo na Youtube vizualizaci přeložky silnice I/12 v úseku Běchovice - Úvaly. Jedná se o dopravní stavbu, která má pro Úvaly zásadní význam a proto jí je věnovaná samostatná kapitola na městském webu.

PřeložkaZa město můžeme konstatovat, že ŘSD akceptovalo téměř všechny požadavky města s touto stavbou související (protihlukové valy, zahloubení do terénu, retenční nádrže). Přesto tato přeložka změní ráz krajiny kolem Úval a zabere další část, která nyní patří přírodě. Jestli děláme dobře, abychom uvolnili prostor pro další auta, to je jiná otázka ...

Výstavba této komunikace je přímo navázaná na stavbu SOKP 511 - úsek Pražského okruhu mezi Běchovicemi - Modleticemi. Alternativní varianta vedení okruhu po území Středočeského kraje je snad definitivně zažehnaná, naposledy ji jednoznačně odmítli středočeští starostové na svém jednání dne 6.12.2016.

Pokud vše poběží, jak ŘSD plánuje, někdy kolem roku 2021 by mohla být zahájena výstavba, která by byla dokončena v roce 2024.

Více informací k celé stavbě najdete na www.rsd.cz nebo www.sokp511.cz

 

Středočeští starostové odmítli změnu pražského okruhu - etapy 511 a přeložky I/12

21.12.2016

Ve středočeských Říčanech se v úterý 6. prosince 2016 sešli středočeští starostové a starostové některých pražských městských částí, aby zhodnotili stav přípravy dostavby části Pražského okruhu. Poměrně jednoznačně odmítli alternativní variantu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), především u stavby 511.

Dvě desítky starostů středočeských obcí, měst a některých pražských čtvrtí, kterých se dotýká východní část SOKP v Říčanech u Prahy opět potvrdili, že jednoznačně podporují urychlenou dostavbu dvanáctikilometrového úseku okruhu v jeho stabilizované variantě, tedy v současném návrhu trasování stavby SOKP 511, která vede od dálnice D1 u Modletic ke křižovatce u městské části Praha – Běchovice, kde naváže na stávající SOKP 510. Jakékoliv změny by podle nich vedly k odsunutí výstavby okruhu daleko za rok 2030.

O zásadní změny plánů usilují odpůrci dlouhodobě připravovaného Pražského okruhu, kteří navrhují jeho trasování přes území Středočeského kraje (viz obrázek).Alternativní trasa

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nechalo jejich myšlenky prověřit studií, kterou zpracovali experti z Dopravní fakulty ČVUT. Podle studie alternativní trasa nedává významné výhody, není v ničem lepší a hrozí zásadní zdržení stavby Pražského okruhu. Závěry studie jsou jednoznačné: Rizika jsou tak vysoká, že odborníci novou trasu odmítají, píše se v tiskové zprávě o jednání starostů.

Alternativní trasa by podle návrhu vedla přes Říčany, Královice, Úvaly a Jirny a byla zpracována v letech 2014 a 2015. Podle dopravních expertů by nová trasa v konečném důsledku přinesla dopravní komplikace hlavnímu městu. Starosty úvahy o novém hledání trasy pobouřily, podle nich by další diskuze přinesla jenom zdržení výstavby.

Jednání se účastnili starostové a zástupci prakticky všech obcí dotčených novou trasou, tedy: Horoušan, Královic, Uhříněvsi, Nedvězí, Křenic, Škvorce, Zlaté, Říčan, Svémyslic, Záp, Královic, Květnice, Úval či Jiren. Mnohá zastupitelstva už novou variantu odmítla. Proto starostové vyzývají kompetentní organizace, především ŘSD, aby řešily už jen stabilizovanou trasu stavby SOKP 511.

„Největší problém vnímám v tom, že nová trasa není v územních plánech nebo v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Už jenom schválení územních plánů v mnoha obcích je proces na dlouhá léta a určitě se proti trase zvedne vlna nesouhlasu. Trasa totiž vede přes plánovanou i stávající zástavbu,“ říká profesor František Lehovec z Fakulty dopravní ČVUT.

Starostové z východního okolí Prahy vyzývají k oddělení debaty o jednotlivých nedostavěných úsecích Pražského okruhu. Část okruhu mezi D1 a Štěrboholskou radiálou je projektově připravena a v území je stabilizovaná. Starostové vnímají, že situace na severozápadě Prahy může být odlišná.

Zpráva převzata a upravena z webu SOKP 511.cz

 

Dostavba pražského okruhu - etapy 511 a přeložky I/12 opět ohrožena

17.06.2016

Důvodem je to, že Evropská komise požaduje, aby byla část pražského okruhu, známá jako stavba 511: Modletice - Běchovice, vyřazena z prioritních staveb, které chce stát dokončit podle starého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Důvodem je neexistence územního rozhodnutí.

Vláda obdržela v úterý 7. června dopis od Evropské komise, která žádá, aby ze seznamu prioritních staveb, kterých je asi dvacet byl vyškrtnut pražský okruh – konkrétně spojka mezi hradeckou D11 a brněnskou D1. Důvodem je, že tato potřebná stavba nemá územní rozhodnutí. Pokud bude opravdu nutné řešit stavbu 511 a přeložky I/12,podle nového zákona, může dojít k prodloužení termínu pro zahájení stavby až o dva roky.

Dle dostupných informací Evropská komise odmítá však „pustit“ stavby, které nemají územní rozhodnutí. Před vládou tak nyní stojí otázka, zda „zachránit“ ostatní stavby a „obětovat“ pražský okruh, který by měl odvést tranzit z centra města, nebo zda si „postaví“ hlavu a využije svoji legislativní kličku. V tom případě by však hrozilo, že si to pravděpodobně nenechá Evropská komise a unie líbit, jelikož jí už došla trpělivost se státem, který neustále poždaduje nějaké výjimky z evropských předpisů. Podle nejčernějších prognóz tedy hrozí, že pokud se nepodřídíme vůli Evropské komise a „511“ nevyřadíme, EU nám zastaví nejen příliv peněz na dopravní stavby, ale uzavře kohoutek penězovodu zcela. Podle některých odhadů by to mohlo být celkem 600 miliard korun (zdroj Ekonomický deník).

Hlavní město Praha na toto již reagovalo prohlášením, že zakáže na Jižní spojku a Štěrboholskou radiálu vjezd automobilům delším než 12 m (čti kamionům). To by vedlo k tlaku na to, aby kamiony Prahu objížděly po středočeských silnicích.

Ubezpečujeme obyvatele Úval, že uděláme vše pro to, aby se pak náhodou objízdnou trasou nestala silnice II/101 a budeme v tomto podporovat Středočeský kraj. Prohlášení představitelů Prahy však především vnímáme jako silnou snahu dotlačit vládu, aby problém nějak řešila a neustále jej neodkládala, protože jsme názoru, že odvést tranzitní dopravu mezi D1 a D11 je zcela nereálné a nesmyslné. 
 

Dopis starostů ze Sdružení obcí a městských částí na podporu výstavby východní části městského okruhu

13.06.2016

Vzhledem k tomu, že neutuchají snahy hodit k ledu léta schválenou koncepci se stávající trasou SOKP 511 a protlačovat tzv. středočeskou variantu východní části pražského okruhu, což by fakticky vedlo k jeho nerealizování, napsali jsme panu premiérovi tento dopis podporující stávající variantu SOKP 511.


ŘSD zveřejnilo aktualizovanou Technickou průvodku stavby přeložky I/12

04.05.2016

Tato aktualizace zahrnula významnou část připomínek města Úvaly, o nezahrnutých připomínkách /např. požadavek na kolektorový pás v úseku mimoúrovňová křižovatka Tuklaty a II/101 (Škvorecká) budeme dále jednat. Technickou průvodku si můžete prohlédnout zde.
 

Přeložka silnice I/12 nebude zřejmě realizována před rokem 2024

20.02.2016

Tato skutečnost vyplývá z informace zveřejněné Ředitelstvím silnic a dálnic v tomto týdnu, která se týká budování východní části Pražského okruhu v úseku mezi Modleticemi a Běchovicemi. Jedná se ovšem o optimističtější variantu. Existuje reálné riziko, že se stavba zpozdí o dalších 5 let, což by znamenalo posun dokončení přeložky někam k roku 2029. Jaké jsou pro to důvody? A jaká je souvislost mezi Pražským okruhem a přeložkou I/12?

Jako obvykle, důvodů je více: 

  1. Dvanáct obcí, případně městských částí (například Dolní Chabry, Jenštejn, Radonice atd.) napadlo aktualizaci pražských zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, bez nichž nelze vydat stavební povolení. Soud bude o žalobě rozhodovat příští týden, lze očekávat, že ať rozhodne jakkoli, jedna ze stran sporu se odvolá
  2. Druhým důvodem je, že podobně jako u všech ostatních velkých staveb dálničního typu v ČR je problém se studií vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která na uvedený úsek pochází z roku 2002. Jenže v roce 2015 vstoupil v platnost nový zákon, který na studii EIA stanoví přísnější požadavky. Česko se sice mohlo pokusit vyjednat s Evropskou unií výjimku, aby mohlo staré studie použít, ale zaspalo. Problém se přitom netýká jen Pražského okruhu, ale i dalších 63 velkých staveb v Česku za více než 100 miliard korun
  3. Stavba východní části Pražského okruhu je pevně svázána s realizací přeložky I/12. Jinými slovy, nezačne-li se stavět okruh, nezačne se stavět ani přeložka. 

Pražský okruh a přeložka I/12Celá věc vede k další komplikaci - opět se oživují požadavky některých obcí a lobbyistických skupin, aby se opustila naplánovaná trasa okruhu Modletice - Běchovice a realizoval tzv. Jančurův návrh - trasa Říčany - Úvaly - a dále na sever. Je zcela evidentní, že pokud bude tento plán prosazován a dále posuzován, nepostaví se východní část Pražského okruhu asi nikdy. V druhé variantě je totiž navrhovaná trasa vedena stabilizovanými územími obcí, jejichž územní plány s ničím takovým nepočítají a ani jejich občané nebudou hořet touhou po nové dálnici za jejich humny. 

Pro Úvaly a obce v dopravním území kolínské silnice I/12 celá situace znamená, že se opět odkládá vyřešení silné dopravní zátěže, kterou tato silnice generuje. 

Spolu s ostatními obcemi po trase budeme vyvíjet snahu prosadit alespoň výstavbu přeložky I/12 bez čekání na řešení Pražského okruhu, ale opět platí, že pokud soud zruší Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, nemá smysl nic podnikat, protože tyto zásady se vztahují i na přeložku I/12. 

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
skoro jasno 31 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/17 °C
středa 24. 7. zataženo 20/14 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:178
TÝDEN:2097
CELKEM:1077087

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie