Obec Přišimasy
Přišimasy

Svoz odpadu

 

POPLATKY ZA ODPAD pro rok 2024 se nemění

Cena a nádoby

Osob

1

2

3

4

Cena za min. objem 60 l/osoba

1 000,-

2 000,-

3 000,-

4 000,-

Nárok na velikost nádoby

60 - 120 l

120 l

180 – 240 l

240 l

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2024 

Harmonogram svozu  obdrží každá nemovitost do schránky  ve Zpravodaji z Přišimas. Pro informaci uvádíme svozy  v lednu 2024 - 2.1. BIO, 4.1. papír, 9.1. komunál, 10.1. plasty, 23.1. komunál, 24.1. plasty.

Nové známky platí od 1.3.2024, úhradu je nutné provést do 29.2.2024, nádoby bez  známky nebudou od 1.3.2024 vyvezeny.  Připomínáme, že vlastníci nemovitostí jsou povinni hlásit všechny změny proti minulému roku obecnímu úřadu (možno do schránky obecního úřadu nebo na e-mail: ou@prisimasy.cz).

V rámci poplatku je i svoz bioodpadu, známky na  bioodpad se nevydávají.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100,  známky budou distribuovány do poštovních schránek,  pokud úhrada bude připsána na účet do termínu splatnosti poplatku. Od 1.3.2024 je možné známky vyzvednout osobně v úředních hodinách. 

Var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné).

Za nemovitost vše vyřizuje vlastník nemovitosti, bytu, SVJ, který po dohodě s bydlícími stanovuje a ohlašuje (včetně veškerých změn v průběhu roku):

- objem nádob (počet a kapacitu) na nemovitost

- vybírá poplatek od poplatníků

- hradí poplatek obci do 29.2.2024 (jednorázově)

- označuje nádoby obdrženými známkami.

 

POPLATKY ZA PSA  pro rok 2024  se nemění

Var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné). Poplatky za psa se nemění a zůstávají stejné jako v roce 2023 za 1 psa staršího 3 měsíců 100,-  Kč a každého dalšího psa staršího 3 měsíců 150,- Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. 

Prosíme o nahlášení změn v počtu chovaných psů.

 
Informace ke svozu odpadů během svátků

Svoz odpadů probíhá nepřerušeně i během vánočních a novoročních svátků – může se stát, že dojde k posunutí linky a posádka bude v obci dříve, než jste  zvyklí. Prosíme, abyste nádoby připravili ke svozu  již od večera předchozího dne.

Připomínáme proto, že svozový den je od 06:00 do 22:00 hodin. K řešení reklamací se, prosím, obracejte na call centrum telefon - 702 208 250 (8-15:30 hodin).

Likvidace vánočních stromečků – stromečky je možné  ukládat vedle hnědé nádoby, avšak je důležité, aby na stromečku nebyly žádné háčky, ozdoby, či třásně.

 
Zimní svoz odpadu - informace od svozové společnosti NYKOS

V příloze předáváme leták ke svozům v zimním období, kde jsou vysvětleny nejčastější problémy spojené se svozy odpadu.
Kontakt pro případ reklamace: call centrum 702 208 250, všední dny 8:00 - 15:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

4.12.2023

Leták

Upozornění na přeplněné nádoby při svozu biologicky rozložitelného odpadu

Předáváme upozornění společnosti Nykos, že vzhledem k dovoleným může dojít ke změně svozových tras. Svozový den je vždy od 06:00 do 22:00 hodin a v tuto dobu by nádoby měly být připraveny ke svozu, doporučujeme proto vyndat nádobu večer před svozovým dnem. Děkujeme

22.6.2023

 

Připomínáme, že svozový den je vždy od 06:00 – 22:00 hodin a v tuto dobu by nádoby měly být připraveny ke svozu. 

Vánoční stromečky - likvidace 

Svoz odpadu v zimním období 

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2023

Harmonogram

R E K L A M A C E   SVOZU  nebo poškozených nádob vyřizuje CALL CENTRUM NYKOS 

- telefon:  702 208 250 v čase od 08:00 – 15:30 hodin

- e-mail:  katerina.richterova@mariuspedersen.cz

 

POPLATKY ZA ODPAD pro rok 2023 -  POZOR ZMĚNA výše úhrady

Pro rok 2023 platí  OZV obce Přišimasy č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu s Dodatkem č. 1 (viz níže nebo v sekci Vyhlášky a nařízení).

Harmonogram svozu  obdrží každá nemovitost do schránky do konce měsíce prosince ve Zpravodaji nebo si ho budete moci stáhnout z webu obce. Pro informaci uvádíme svozy  v lednu 2023 - 3.1. BIO, 5.1. papír, 10.1. komunál, 11.1. plasty, 24.1. komunál, 25.1. plasty.

Nové známky platí od 1.3.2023, úhradu je nutné provést do 28.2.2023, nádoby bez  známky nebudou od 1.3.2023 vyvezeny.  Připomínáme, že vlastníci nemovitostí jsou povinni hlásit všechny změny proti minulému roku obecnímu úřadu (možno do schránky obecního úřadu nebo na e-mail: ou@prisimasy.cz).

V rámci poplatku je i svoz bioodpadu, známky na  bioodpad se nevydávají.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100,  známky budou distribuovány do poštovních schránek,  pokud úhrada bude připsána na účet do termínu splatnosti poplatku. Od 1.3.2023 je možné známky vyzvednout osobně v úředních hodinách. 

Var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné).

Za nemovitost vše vyřizuje vlastník nemovitosti, bytu, SVJ, který po dohodě s bydlícími stanovuje a ohlašuje (včetně veškerých změn v průběhu roku):

- objem nádob (počet a kapacitu) na nemovitost

- vybírá poplatek od poplatníků

- hradí poplatek obci do 28.2.2023 (jednorázově)

- označuje nádoby obdrženými známkami

Minimální kapacita nádoby na osobu a měsíc činí 60 l.  

Maximální počet osob na různě kapacitní nádoby a jejich ceny naleznete v tabulce:

Cena a nádoby

 

Osob

1

2

3

4

Cena za min. objem 60 l/osoba

1 000,-

2 000,-

3 000,-

4 000,-

Nárok na velikost nádoby

60 - 120 l

120 l

180 – 240 l

240 l

 

Veřejná vyhláška OZV obce Přišimasy č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Dodatek č. 1 k OZV 1/2022, kde se mění od 1.1.2023 sazba poplatku 

 

POPLATKY ZA PSA  pro rok 2023

Var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné). Poplatky za psa se nemění a zůstávají stejné jako v roce 2020 za 1 psa staršího 3 měsíců 100,- Kč a každého dalšího psa staršího 3 měsíců 150,-Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. 

Prosíme o nahlášení změn v počtu chovaných psů.

Svoz odpadu 2023 - informace - ke stažení zde 

 

Svoz odpadu o vánočních svátcích 2022

svoz odpadu probíhá i přes všechny svátky,  může se však stát, že posádka přijede dopoledne, ačkoliv jinak sváží v odpoledních hodinách, připomínáme proto občanům, že svozový den je od 06:00 – 22:00 hodin.

Pro řešení reklamací  se, prosím,  obracejte na call centrum NYKOSu - telefon 702 208 250 v čase od 08:00 – 15:30 hodin.

 

Tisková zpráva - poděkování Ukliďme Pošembeří 2022

Množství vytříděného  odpadu za 1.Q. 2022

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

OZV obce Přišimasy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  - 1.6.2022Likvidace monočlánků

 

popel

POPLATKY ZA ODPAD pro rok 2022 -  POZOR ZMĚNY

Pro rok 2022 platí nová OZV obce Přišimasy č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu (viz níže nebo v sekci Vyhlášky a nařízení).

Vytištěné informace, včetně formuláře a harmonogramu obdrží každá nemovitost do schránky během měsíce prosince.

Nové známky platí od 1.2.2022, úhradu je nutné provést do 31.1.2022, nádoby bez  známky nebudou od 1.2.2022 vyvezeny. Podmínkou vydání známky, mimo úhrady, je předání vyplněného formuláře ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti (do konce ledna 2022) obecnímu úřadu (možno do schránky obecního úřadu nebo na e-mail: ou@prisimasy.cz).

Ohlašovací povinnost k poplatku za komunální odpad včetně komentáře 

V rámci poplatku je i svoz bioodpadu, známky na  bioodpad se nevydávají.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100,  známky budou distribuovány do poštovních schránek až po doručení formuláře ohlašovací povinnost.

Var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné).

Za nemovitost vše vyřizuje vlastník nemovitosti, bytu, SVJ, který po dohodě s bydlícími stanovuje a ohlašuje (včetně veškerých změn v průběhu roku):

- objem nádob (počet a kapacitu) na nemovitost

- vybírá poplatek od poplatníků

- hradí poplatek obci do 31.1.2022 (jednorázově)

- označuje nádoby obdrženými známkami

Minimální kapacita nádoby na osobu a měsíc činí 60 l.  

Maximální počet osob na různě kapacitní nádoby a jejich ceny naleznete v tabulce formuláře ohlašovací povinnost s komentářem.

Změnil se způsob výpočtu poplatku, ale podařilo se zachovat stejnou výši poplatku.

PŘÍKLAD: počet litrů krát 0,5128 Kč (cena 1 l) krát 26 vývozů (kalendářní rok):

60 x 0,5128 x 26 = po zaokrouhlení  800 Kč (1 osoba dle min. na osobu = 60 l)

120 x 0,5128 x 26 = po zaokrouhlení 1 600 Kč (2 osoby dle min. 60 l/osoba = 120 l)

180x 0,5128 x 26 = po zaokrouhlení 2 400 Kč (3 osoby dle min. 60 l/osoba = 180 l)

240 x 0,5128 x 26 = po zaokrouhlení 3 200 Kč (4 osoby dle min. 60 l/osoba = 240 l)

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2022 (248.37 kB)

Veřejná vyhláška OZV obce Přišimasy č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (2.9 MB)

 

POPLATKY ZA PSA  pro rok 2022

Var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné). Poplatky za psa se nemění a zůstávají stejné jako v roce 2020 za 1 psa staršího 3 měsíců 100,- Kč a každého dalšího psa staršího 3 měsíců 150,-Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. 

Prosíme o nahlášení změn v počtu chovaných psů.

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 (1.8 MB)

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2021 - ke stažení 

Veřejná vyhláška OOP obce Přišimasy č. 3/2020 o poplatku za komunální odpad - ke stažení zde

Místní poplatek za odvoz TKO se mění dle OZV obce Přišimasy č. 3/2020 – úhradu je nutné provést do 29. 2. 2021. V rámci poplatku je i svoz BIO odpadu, známky na bio se nevydávají.

Sazba poplatku:

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele domů činí  sazba:  Kč 800,- na jednoho poplatníka za kalendářní rok, kterým je osoba produkující odpad bez ohledu na to, zda má na území obce Přišimasy trvalý pobyt!

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod s tím, že jakmile bude platba provedena, tak Vám do 10 dnů zajistíme vhození známky do schránky, abyste se vyhnuli dlouhým frontám na úřadě (do poznámky uveďte počet známek TKO spolu s informací jakou velikost nádoby vlastníte – 120l nebo 240l,  na tříděný a bio odpad známku nepotřebujete).

Var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné),

var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné). Poplatky za psa se nemění a zůstávají stejné jako v roce 2020 za 1 psa staršího 3 měsíců 100,- Kč a každého dalšího psa staršího 3 měsíců 150,-Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. 

např. občan z části Skřivany č.p. 87 bude uvádět při platbě za odpad var. symbol: 1340 03 087.

Platbu také můžete provést osobně na pokladně OÚ.

Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2021.  Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy.

Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:

Občané obdrží známku na TKO podle zaplacených osob v jedné nemovitosti:

1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby

2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby

3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob.

Podrobnosti k nové výši poplatku za svoz odpadů v roce 2021

Pamatujete si, kdy naposledy došlo k úpravě poplatku na svoz a likvidaci odpadů? Poslední úprava poplatku za odpad byla na počátku roku 2013, kdy cena byla stanovena na 600 Kč na osobu. V průběhu osmi let ale došlo k výraznému nárůstu nákladů spojených se svozem a likvidaci odpadů. (v roce 2012 cca 717 tis. Kč, v 2019 cca 1 298 tis. Kč, nárůst o cca 81 %).

Během těchto 8 let jsme také uskutečnili aktivity, které nám pomohli oddálit zvýšení poplatku za svoz odpadu. Vybavili jsme Vás popelnicemi na tříděný odpad, zahájili jsme svoz BIO odpadu a upravili jsme v zimním období svoz komunálního odpadu. Bohužel ale náklady na svoz odpadu stále rostou. A také s ohledem na plánované výdaje, které nás čekají v naší obci (výstavba svazkové školy, zkapacitnění vodovodní soustavy a další náročné akce), nejsme schopni náklady na odpad dotovat, a proto jsme nuceni upravit poplatek za svoz odpadu pro rok 2021 na částku 800 Kč na osobu.

Zdá se Vám výše poplatku vysoká? Nová výše poplatku za svoz odpadu neuhradí veškeré náklady (pro výpočet poplatku se vychází z roku 2019). Část nákladů za svoz a likvidaci odpadů (cca 250 Kč/na osobu) nadále dotuje obec. Na závěr něco pozitivního. Od letošního roku se změní i způsob zajištění svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Došlo k uzavření smlouvy s TS Úvaly a budete moc po celý rok kdykoliv odvážet tento odpad do sběrného dvora na konci rovinky zdarma, což také povede k navýšení výdajů pro obec.

Nový poplatek bude platit pouze na rok 2021. Od roku 2022 nás čeká výrazná změny v odpadové oblasti, a to včetně cenové politiky za svoz a likvidaci odpadu.

Leták MŽP - nakládání s odpady v době koronavirové epidemie

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu dne 24.10.2020.
Velkoobjemový odpad - u fotbalového hřiště od 8 do 10 hodin,
nebezpečný odpad na stanovištích dle přiloženého časového rozpisu.

Svoz velkoobjemového odpadu říjen - ke stažení zde

Svoz nebezpečného odpadu říjen - ke stažení zde

 

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG od 1.8.2020

Informace k omezení sběru TV

 

Informace ke svozu jedlých olejů a tuků v PET lahvích od společnosti NYKOS a.s.  - srpen 2020

Již několikrát jsem Vás informovala o možnosti občanů odevzdávat jedlý olej a tuk v PET lahvích k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, kterou vystrkují občané ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír).

Znovu na to upozorňuji, že nabídka stále platí a svozy se v tomto duchu v mnoha obcích ujaly.

Bohužel někde máme stále problémy s nádobami, ve kterých je jedlý olej a tuk předáván, a také s množstvím, které je předáváno.

Pro vysvětlení:

 • Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem (ne zacvakávací, neboť to při jízdě vyskakuje a olej se vylévá). Kastlík na autě pro tyto účely vyrobený má omezenou kapacitu a je též nutné dodržet všechna pravidla pro bezpečný převoz odpadu a neznečišťovat při tom komunikace.
 • PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve (viz foto níže) – zaplníme si box prázdnými lahvemi a plné pak musíme u nádob nechat, neboť se už na auto nevejdou.

Dále jsme v souvislosti s touto službou zaznamenali několik reklamací – když už se právě oleje do auta nevejdou, posádka lahve na místě nechává. Pokud je splněno vše viz výše, není lahev svezena právě z důvodu kapacity na autě. Žádáme občany, aby lahev přiložili k nádobě při jakémkoliv dalším svozu. Děkujeme za pochopení.

Ing. Petra Javůrková Obchodní zástupce

Marius Pedersen a.s. | Průběžná 1940/3 | Hradec Králové 500 09

Provozovna Říčany | Březinova 1650 | Říčany 251 01
 www.mariuspedersen.cz/mpricany

 

Osvědčení o úspoře emisí

3.6.2020 -- Informace ke svozu komunálního odpadu - kontrola třídění 

Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu svozová firma stále nachází mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, budou posádky vozů  vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice nebude vysypána. 
 

plakátSvoz velkoobjemového odpadu dne 2.5.2020

Harmonogram svozu odpadu na rok 2020

https://issuu.com/prisimasy/docs/prisimasy_svoz_odpadu_2020

Místní poplatek za odvoz TKO se nemění – úhradu je nutné provést do 29. 2. 2020. V rámci poplatku je i svoz BIO odpadu, od letošního roku se již na BIO odpad známky nevydávají.

Sazba poplatku:

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele domů činí sazba: 600,-Kč na jednoho poplatníka za kalendářní rok, kterým je osoba produkující odpad bez ohledu na to, zda má na území obce Přišimasy trvalý pobyt!

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod s tím, že jakmile bude platba provedena, tak Vám do 10 dnů zajistíme vhození známky do schránky, abyste se vyhnuli dlouhým frontám na úřadě (do poznámky uveďte počet známek TKO spolu s informací jakou velikost nádoby vlastníte – 120l nebo 240l,  na tříděný a bio odpad známku nepotřebujete).

 

var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné)

var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné)

např. občan z části Skřivany č.p. 87 bude uvádět při platbě za odpad var. symbol: 1340 03 087 

 

Platbu také můžete provést osobně na pokladně OÚ

( PO, ST 17 - 18:30 hod.)

Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která musí být vylepena na nádobu nejpozději 29. 2. 2019. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:

Občané obdrží známku na TKO podle zaplacených osob v jedné nemovitosti

1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby

2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby

3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob.

 

Informace ke svozu objemnějších papírových kartonů

nově se bude se svozem papíru z 240 l nádob brát i papír/karton, který bude umístěn vedle nádob.
Příklad: občan si zakoupí televizi, je zabalená ve velké krabici. Papírovou krabici po vybalení stačí sešlapat nebo rozříznout a nechat jí před svozem u 240 l nádoby. Spolu s papírem z nádoby bude svezen i papír/karton vedle nádoby přiložený.

Poslední svoz BIO ODPADU

Vážení občané, oznamujeme Vám, že v úterý 19.11.2019 bude probíhat poslední svoz Bio odpadu. Nezapomeňte proto, připravit hnědé nádoby, které jsou k tomu určené.V příštím roce budeme zahajovat svoz v měsíci dubnu.

Změna četnosti svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu bude v zimním období prováděn 1 x za 14 dní. Důvodem je snížení nákladů na doplatek, který obec musí ze svého rozpočtu doplácet. Systém sběru plastů a papíru z domácnosti splnil svůj účel a snížil se komunální odpad v našich černých popelnicích. U jednotlivců může vzniknout problém a svoz komunálního odpadu 1 x za 14 dní bude nedostatečný. V tom případě se obraťte na OÚ, Vaše požadavky budou řešeny individuálně.

Z důvodu příznivého počasí se svoz BIO odpadu prodlužuje a bude probíhat i v měsíci listopadu !

bio 1

 

oznámení

 

NOVINKY ve třídění odpadů pro domácnosti již v platnosti !!                                  28.8.2019

bioplast

 

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V PEVNÝCH OBALECH

V naší obci jsme zavedli sběr jedlých olejů a tuků. Nádoba je umístěna v prostorách OÚ.

 

 Lze vhazovat:                                                           Nevhazovat:

- Použité oleje a tuky z domácnosti,                           - Technické oleje (převodové,

např. fritovací oleje                                                     motorové, tlumičové, atd.)

- Ztužené jedlé tuky                                                    - Maziva a kapaliny

- Zbytky potravin

Tuky do kanalizace nepatří – chraňte svůj majetek - děkujeme

Upozornění: Tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených PET lahvích či kanystrech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje v poškozených či nepevných obalech, aby nedošlo ke znečištění nádoby a znehodnocení olejů a tuků.

OZNÁMENÍ

První svoz bioodpadu firmou NYKOS proběhne v měsíci dubnu v úterý 9. 4. 2019.

Svozy budou prováděny vždy v lichém týdnu

V sudém týdnu budou prováděny svozy komunálního odpadu.

 

Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v neděli 14. 4. 2019

Kontejnery budou přistaveny  od 10 do 12 hodin.

Skřivany:  u separačních  nádob

Horka:       u prodejny   

Přišimasy: u hřiště. 

Velkoobjemový odpad :  matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.

Do velkoobjemového  NEPATŘÍ!!!!

 1. Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
 2. Obaly obsahující zbytky NO
 3. Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
 4. Baterie a akumulátory (olověné)
 5. Kyseliny
 6. Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
 7. Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice)
 8. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, léčiva
 9. Monočlánky, vyřazené TV, monitory, PC, stavební suť, kovový šrot, biologický odpad.

Svoz  nebezpečného odpadu je plánovaný na 18. 5. 2019. Zde můžete předat zbývající nebezpečný odpad uvedený výše. 

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2019  bude zahájen v úterý 9.4.2019

Svoz bioodpadu bude zahájen dne 9.4.2019  a  bude pokračovat ve 14 denních intervalech každé úterý v lichých kalendářních týdnech.

 

POPLATEK ZA ODPAD 2019   harmonogram svozů ke stažení zde

Místní poplatek za odvoz TKO se nemění – úhradu je nutné provést do 28. 2. 2019. V rámci poplatku je i svoz BIO odpadu.

Sazba poplatku:

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele domů činí sazba: 600,- Kč na jednoho poplatníka za kalendářní rok, kterým je osoba produkující odpad bez ohledu na to, zda má na území obce Přišimasy trvalý pobyt!

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod s tím, že jakmile bude platba provedena, tak Vám do 10 dnů zajistíme vhození známky do schránky, abyste se vyhnuli dlouhým frontám na úřadě. (do poznámky uveďte počet známek na BIO a TKO spolu s informací jakou velikost nádoby vlastníte – 120l nebo 240l, na tříděný odpad známku nepotřebujete)

 

var.symbol za odpad : 1340 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné)

var.symbol za psa:       1341 01 (část obce Přišimasy), 02 (Horka), 03 (Skřivany), 000 (číslo popisné)

např. občan z části Skřivany č.p. 87 bude uvádět při platbě za odpad var. symbol: 1340 03 087 

 

Platbu také můžete provést osobně na pokladně OÚ

( PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT  9 - 12:00 hod.)

Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která

musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2019. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:

Občané obdrží známku na TKO podle zaplacených osob v jedné nemovitosti

1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby

2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby

3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob

 

POPLATEK ZA PSY V ROCE 2019: V rámci revize nákladů a výnosů obce s ohledem na rozpočtová opatření po nákladné stavbě kanalizace a s výhledem dalších připravovaných projektů např. chodníky, jsme byli nuceni k drobným nákladovým úpravám v rozpočtu. Jedním z nich, který se bohužel dotkne všech majitelů psů, je navýšení poplatků za psy, a to ze stávajících za 1.psa 50,-Kč a za každého dalšího psa 75,-Kč na novou částku, počínaje rokem 2019, a to za 1 psa staršího 3 měsíců 100,-Kč a každého dalšího psa staršího 3 měsíců 150,-Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Přišimasy.

Navýšení poplatků za psy neslouží k naplnění obecní pokladny, ale k pokrytí jiných investic v rámci obecního rozvoje a vybavenosti. Taktéž musíme zohlednit zvýšenou administrativní zátěž a navýšení cen za ražbu psích známek. Stále však zůstáváme na spodní hranici pásma poplatků za psy. Rádi bychom podotkli, že poplatek za psy není určen primárně na úklid po psech. Uklidit si po svém psovi je povinností každého občana a domníváme se, že i základní slušností vůči spoluobčanům.

Děkujeme za pochopení

Přehled vytříděného odpadu obce od 1.7. do 30.9.2018 - ke stažení zde

Poslední svozy bioodpadu proběhnou 6. 11. a 20.11.2018 

 

nebez

velkoob

 

Harmonogram svozů platný od 1.7.2018

 

Svoz nebezpečného odpadu 12.5.2018 -  POZOR ZMĚNA STANOVIŠTĚ

 v souvislosti s uzavírkou komunikace bude vozidlo odvážející nebezpečný odpad stát pouze na jednom stanovišti
08:00 - 09:05    Přišimasy    Křižovatka na Limuzy

SVOZ NO 2018 - změna 

změna

SVOZ ODPADŮ - DO ÚSEKŮ, KDE BUDE UZAVÍRKA, NEMOHOU SVOZOVÉ VOZY ZAJÍŽDĚT. V případě, že potřebujete nádobu vyvézt, je třeba ji dopravit do míst před uzavírku nebo je možné shromažďovat odpad do pytlů a ten  bude odvezen v následujícím termínu. Děkujeme za pochopení  -  4.5.2018

 

 

Svoz velkoobjemového odpadu 14.4.2018 

Svoz velkoobjemového odpadu 14.4.2018 - ke stažení zde

Svoz velkoobj. odpadu

Svoz nebezpečného odpadu 12.5.2018 - informace stažení zde

Svoz NB odpadu

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2018  bude zahájen v úterý 10.4.2018

Svoz bioodpadu bude zahájen dne 10.4.2018  a  bude pokračovat ve 14 denních intervalech každé úterý v lichých kalendářních týdnech.

 

Poplatky v roce 2018
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2018


Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :

600,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.


Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2018. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob

Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ

( PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT  9 - 12:00 hod.)

nebo na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod,

var.symbol za odpad : 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)
var.symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné).

Z důvodu eliminace reklamací na nevysypané nádoby prosíme občany, aby všechny staré svozové známky odstranili a  aktuální svozovou  známku umístili na přední stranu nádoby, cca na úroveň loga.

 

Návod

 

 

!! DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE NYKOS !!

Odpady NYKOS sváží během všech státních svátků (25.12., 26.12. 2017, 1.1.2018).
Přes zimní měsíce nádoby ke svozu připravte již den před svozovým dnem a  neuklízejte je do doby, než budou vysypané (dle počasí a sjízdnosti silnic se může významně lišit čas svozu od toho, na který jste nyní zvyklí). Pokud občané nebudou mít vysypanou nádobu, mohou kontaktovat CALL CENTRUM NYKOS: 702 208 250. 

                                                                                                       vloženo 7.12.2017

 

Oznamujeme občanům, že kontejner na BIO ODPAD bude přistaven v sobotu 18.11.2017 na fotbalové hřiště (ke kamerám).

 

eko

 

Bio odpad- poslední svozy proběhnou 26.9., 10.10. a 24.10.2017

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 28.10.2017

Velkoobjemový odpad: do tohoto odpadu patří - matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.

Kontejnery budou přistaveny:

Po celý den

Skřivany

U sep. nádob

Po celý den

Horka

U krámu

Po celý den

Přišimasy

U fotbalového hřiště

 

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Kontejnery budou přistaveny:

08:00 – 08:15

Skřivany

U sep. nádob

08:25 – 08:40

Horka

U krámu

08:50 – 09:05

Přišimasy

Křižovatka na Limuzy

 

NUTNÉ: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.

NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad

 

V případě, že byste potřebovali zakoupit novou nádobu na odpad, máte možnost si nádobu zakoupit prostřednictvím OÚ. Bližší informace na tel: 321 672 890

osvědčenísoupis Svoz NO

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2017  bude zahájen v úterý 11.4.2017

Svoz bioodpadu bude zahájen dne 11.4.2017  a bude pokračovat ve 14 denních intervalech každé úterý v lichých kalendářních týdnech.

 

 

Poplatky v roce 2017
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2017
Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :

600,-Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.


Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2017. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob

Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ

( PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT  9 - 12:00 hod.)

 

nebo na účet obce č. 6327151/0100, vedeného u KB Český Brod,

var.symbol za odpad : 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)
var.symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)

SVOZ BIOODPADU

je ukončen dne 25.10.2016. Od listopadu bude probíhat každý týden svoz komunálního odpadu.

VÝVOJ PRODUKCE směsných komunálních odpadů a BIO odpadů:

Rok 2009 – Přišimasy neměly systém BIO odpadů, produkce směsných odpadů byla 250 t/rok

Rok 2010 – Přišimasy od 11.5. zavedly svoz BIO odpadů, produkce směsných odpadů 221 t/rok, BIO odpadů bylo 36 t/rok.

……………………………………………………..

V roce 2014 už jsme snížili směsné odpady na 185 t/rok a BIO odpady vzrostly na 43 t/rok (dohromady 228 t/rok)

V roce 2015 směsné odpady na 190 t/rok a BIO odpady vzrostly na 40 t/rok (dohromady 230 t/rok)

………………………………………………………

Z výše uvedeného vyplývá, že celková produkce odpadů Přišimas klesla o cca 20 t/rok (možná se objevují tyto odpady v tříděném odpadu) přičemž stabilně ročně po zavedení BIO odpadů šetříme cca 60 tun ročně (tj. 60 tisíc) a platíme navíc za cca 40 tun BIO odpadů, to je v tuto chvíli nějakých 6 tisíc (při ceně za 150,- Kč/t, byla však doba, kdy se braly BIO odpady zdarma a také byla doba, kdy se platilo 395,- Kč/t, tato doba opět přijde – vždy se ale jedná o úsporu).

Pokud bysme se vrátili ke svozům 1x týdně, směsný odpad by opět mírně vzrostl, jelikož lidé budou mít místo v popelnici, které automaticky doplní. Navíc by vzrostla cena za svozy.

Zde je přiložen graf, jak se odpady v Přišimasech chovají v průběhu 2 let, abyste viděli, jak směsný odpad klesá s vývozy BIO odpadů a v zimě pravidelně roste:

 

OZNÁMENÍ

SVOZ BIOODPADU - bude probíhat i v měsíci říjnu

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS a.s.  proběhne v sobotu dne

22.10.2016

Kontejnery budou přistaveny :      

08:25 – 08:55

Skřivany

U sep. nádob

09:05 – 09:35

Přišimasy

U krámu

09:45 – 10:15

Přišimasy

Křižovatka na Limuzy

 

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky,                                 zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech,                                 ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový  odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý                                       nábytek.

 

Nevozte do sběru!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad

 

Nutné: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

 

Svoz železa, který zajistí místní fotbalisté, proběhne v sobotu  

21.5.2016

v dopol. hodinách.

Obcí bude v této době projíždět vůz,  na který se bude železo nakládat.

S nakládkou Vám rádi pomůžou, příp. donesou ze zahrady.

 

 

OZNÁMENÍ

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu proběhne dne

7.5.2016

Kontejnery budou po celý den přistaveny:

Skřivany u separ. nádob

Horka u prodejny

Přišimasy u fotb. hřiště

 

 

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky,                                 zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech,                                 ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový  odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý                                       nábytek.

 

NEVOZTE DO SBĚRU!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad

 

 

 

 

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2016 bude zahájen v úterý 12.4.2016

Svoz bioodpadu bude zahájen dne 12.4.2016  a bude pokračovat ve 14 denních intervalech každé úterý v lichých kalendářních týdnech.

 

 

 

 

 

Poplatky v roce 2016
Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 29. 2. 2016
Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :

600,-Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.


Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 29. 2. 2016. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob

Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ

( PO, ST 17 - 18:30 hod., ÚT a ČT  9 - 12:00 hod.)

 

nebo na účet obce č. 6327-151/0100, vedeného u KB Český Brod,

var.symbol za odpad : 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)
var.symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)

 

Obecně závazná vyhláška obce Přišimasy č. 1/2012, o poplatku za komunální odpad -prodloužení

POPLATKY ZA ODPAD

Náklady na  likvidaci odpadu rok od roku rostou, ale zákon o  poplatku deset let zůstal nezměněný a obce mohly vybírat pouze 500,- Kč na trvale žijící obyvatele a 500,- Kč na domy k individuální rekreaci. A právě u rekreačních domů vzniká poměrně velká ztráta. Většina těchto domů je využívána více jak půl roku v daném roce. Obyvatelé těchto domů využívají, tak jako trvale žijící, celý systém likvidace odpadů včetně velkoobjemového, nebezpečného , separace i  bioodpadu a přitom platí jako jedna osoba. Systém poplatků za odpad nebude bohužel nikdy zcela spravedlivý.  Nicméně zastupitelstvo má nyní možnost díky novému zákonu o odpadech změnit vyhlášku, kde by byl vypuštěn termín „trvale hlášený“ a nahradil by ho termín „každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad“. Znamená to, že obec by vybírala poplatek za všechny osoby žijící v domě, bez  rozdílu zda jsou v obci trvale hlášeny nebo ne. Nebral by se ohled na skutečnost, zda osoba, která žije v obci a není zde trvala hlášena, platí za odpad ještě v místě trvalého bydliště. U rekreačních domů se poplatek též vybírá podle počtu osob užívajících tento dům.  Zvýšení poplatků může být v naší obci až do výše 700,-kč.  Bylo by to samozřejmě nepříjemné, ale je nutné si uvědomit, že v tuto chvíli dotuje zbytek nákladů obec. Dále by to nás to mělo všechny inspirovat k důkladné separaci plastů, papíru, skla a bioodpadu, aby v  popelnicích končilo co nejméně odpadu. Statisticky stanovený objem odpadu na jednu osobu a týden je 28 litrů. Běžná popelnice má 120 litrů a to by mělo postačovat čtyřem osobám.  Podstatnou část ceny likvidace odpadů činí částka za uložené tuny na skládku. Naše obec je samostatně vážena při každém svozu, takže máme naprosto přesný přehled svezeného množství odpadu každý týden. A po loňském i letošním roce je naprosto evidentní, že množství odpadu v naší obci neklesne ani v letních měsících kdy se  navíc sváží bioodpad, který by tudíž v  popelnicích neměl končit. Důvodem nárůstu odpadu mimo zimu v jarních, letních a podzimních měsících je nárůst počtu obyvatel, kteří se  vrátí do rekreačních domů. Veškeré tyto změny by měly nejenom snížit náklady obce, ale zastavit růst objemu komunálního odpadu a náklady na  likvidaci spravedlivěji rozdělit mezi trvale žijící občany a občany přechodně žijící v obci. Do konce roku bude zastupitelstvo rozhodovat, zda změny zákona využije a do jaké výše. Budete o tom včas informováni.

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie