Obec Přišimasy
Přišimasy

Dotazy občanů

Dne 12.7.2017 jsme obdrželi dotaz občana ze Skřivan, který je jedním z vlastníků komunikace p.č. 309/18 ( propojení lokality Skřivany - prodejna potravin).

Dotaz: Informace o uzavírkách jsou naprosto nepřesné, a nejasné pověst o zmatcích a desorientaci v naší vesnici se šíří po celém okolí, všichni ze všech stran se nás ptají co se u nás děje a jak se u nás jezdí...Kanalizace se staví ve všech vesnicích ovšem takovýhle výbuch ve vesnici je jen v té naší.
Již několikrát mi bylo přislíbeno, že bude zakreslena srozumitelná mapka, aby každý viděl kudy se z obce dostane, Popis silnic názvy a čísla nikomu nic neříká. Jeli - li bychom podle vašeho značení z vesnice se nevymotáme.

Odpověď: ohledně dopravních uzavírek (pro srozumitelnost) popíši jaký je postup. Stavba navrhne termíny jednotlivých etap s ohledem na obyvatele, aby je to co nejméně zatěžovalo.
Jejich návrh předloží odboru dopravy , který je oprávněn vydat rozhodnutí. Následně se k návrhu vyjádří dopravci, správa a údržba silnic, policie a dotčené obce, které mají povinnost toto rozhodnutí zveřejnit na úřední desce spolu s mapou objízdné trasy. My tyto informace máme na webu v aktualitách a na úřední desce u OÚ. Pokud ostatní obce tyto informace nezveřejňují, nebo si je lidé nedohledají, nemůžeme ovlivnit. My se snažíme tyto informace, pokud jsou již schválené, zveřejňovat nejen ve Zpravodaji, ale v rámci možnosti  na FB (ve skupině Přišimasy), ze kterého je obyvatelé Hradešína většinou také sdílí. Kromě toho na webu obce ve složce Kanalizace -harmonogram prací je zveřejněna tabulka s čísly popisnými spolu s termíny, které stavba předkládala odboru dopravy. Dále jsme pro větší přehlednost přidali do složky Kanalizace  odkaz na Dopravní uzavírky, ve kterých jsme zveřejnili aktuální rozhodnutí. Doposud jsme netušili, že jsou pro občany tyto informace nedohledatelné, proto ještě můžeme veškeré tyto uzavírky hromadně rozesílat maily těm, co jsou na webu přihlášení.
Co se týká mapy, tak ta je přílohou každého rozhodnutí. Odbor dopravy nesmí povolit uzavírku, aniž by nenavrhl objízdnou trasu. Samozřejmě tam nejsou zohledněny naše místní poměry.
Každý kdo v obci žije jistě ví, jak si zkrátit ofic. objízdnou trasu po místních komunikacích a pokud si i přes to neví rady, může se kdykoliv informovat telefonicky, tak jako to bylo v případě uzavření křižovatky na Škvorec, kterou bylo  možné objet kolem hospody. Co se týká vaší lokality ve Skřivanech, ta se za objízdnou trasu nepovažuje a pokud ji někdo využívá, tak jistě ne na naše doporučení.
Dá se sice předpokládat, že občané si budou tudy cestu zkracovat, proto p. Frank kontaktoval p. Proška, protože on je v jiné pozici. Přejíždí se přes pozemek, který není zařazen jako komunikace,
což není Váš případ.
Ve vašem případě se musíme řídit zákonem o pozemních komunikacích č. 13/ 1997 Sb. viz. ČÁST ŠESTÁ -UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, § 19, bez ohledu na to kdo je vlastníkem.
(1) V mezích zvláštních předpisů provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis 9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Doporučuji se seznámit i s ostatními paragrafy, abyste nebyli uvedeni v omyl, že lze zamezit přístup ostatním řidičům.
Pokud se máme vyjádřit k porovnání s ostatními obcemi, tak je potřeba zohlednit, že v okolních obcí probíhá stavba kanalizace tlakové, kde se využívají protlaky, tudíž je to minimální zásah do komunikace a jedná se o podstatně rychlejší metodu. V naší obci jsme se snažili využít gravitace a i přes to, že jde o mnohem náročnější stavbu, věříme, že po realizaci a zprovoznění to většina obyvatel ocení - zejména při provozu.
 

Dotaz: Silnice po kterých nás nutíte jezdit jsou v nepojízdném stavu, znám několik spoluobčanů, který si prorazili kolo a nechci po roce ježdění vidět tlumiče všech aut. Stydím se kohokoliv k nám pozvat .
Odpověď: na ten již bylo odpovězeno pomocí předchozího paragrafu. Řidiči projíždějí stavbou, proto musí jezdit se zvýšenou opatrností a přizpůsobit jízdu stavu vozovky, což jak víme, mnozí z řidičů nerespektují.
Připouštím, že situace v obci je ohledně vozovek složitá a znepříjemňuje to jízdu všem, ale bohužel finální povrchy se budou dělat až jako poslední, což je doufám pochopitelné.
Potýkáme se i s nepochopením, proč se hlavní ulice dělá na dvě etapy. Záměrem a požadavkem stavby předaným na odbor dopravy byla od počátku snaha provést výstavbu hlavního řadu s přípojkami současně. Odbor dopravy s tím nesouhlasil s odůvodněním, že by se jednalo o dlouhodobou úplnou uzavírku a nařídil pouze částečnou uzavírku pro realizaci hlavního řadu. V tuto chvíli již probíhá po etapách realizace přípojek při úplné uzavírce.
 

Dotaz:  Bez jakéhokoliv souhlasů majitelů, bez jakékoliv informace používáte k dopravě soukromé pozemky.
Od pondělí jste uzavřeli cestu limuzskou a ačkoliv jste mě před měsícem ubezpečovali,že když ji uzavřete, otevřete cestu ke kostelu, nestalo se tak. Vaše odpověď zněla: "Přeci neuzavřeme všechny přístupové cesty do Skřivan, nebojte se!" Nebála jsem se, ale vidím, že vaše slovo nemá žádnou váhu. Uzavřeli jste všechny cesty do Skřivan a nahradili je bez vědomí majitelů soukromou cestou. Jediná cesta do Skřivan vede nejen přes pozemek p. Proška, ale i dalších víc jak 10 majitelů, kteří od vás žádné písemné vyrozumění, nedostali. Neobjasnili jste nám situaci nic a co víc, vy jste ani občanům ze Skřivan neřekli, že cesta přes kostel je uzavřená. Nic, žádné informace. Jak se tohle může stát, kdo má tenhle zmatek na starosti a bude veden k zodpovědnosti? Toto považuji za naprosto nesolidní jednání a ztrátu důvěry. Tuto soukromou cestu jsme si vybudovali na vlastní náklady, obec nám nic nepřispěla, ani s ničím nepomohla," je vaše tak se starejte"...toto byla mnohokrát vaše odpověď a my se starali a stálo nás to každého desítky tisíce korun a teď si cestu můžete bez jediného slova vzít ? Nechat zde jezdit desítky a desítky aut denně a nikoho se nezeptat? Jenom proto, že jsme ve stavbě - stavba není válka, rozumný stavitel vede stavbu tak, aby nepoškozoval okolí a vy škodíte. Co když někomu z desítky majitelů této soukromé cesty dojde trpělivosti  a na cestu postaví sloupy, jak se dostane do Skřivan sanitka, hasiči... přemýšleli jste na tím, než jste bez jediného slova uzavřeli všechny cesty?
Proč ve vás není dost slušnosti, abyste poslali informační email.  Informovali nás, co se děje, proč se to tak děje a jak dlouho se to bude dít! Požádali nás o trpělivost a hlavně!!! ubezpečili nás, že ručíte za cestu a vrátíte ji do výborného stavu. 
Toto by slušný občan, soused sousedovi, který od druhého něco potřebuje, udělal.  Kdybyste takto korektně a slušně jednali, tento email, by nikdy nevznikl a já bych  vašim slovům nebojte se.... v klidu důvěřovala.

Odpověď: částečně již bylo také odpovězeno odkazem na zákon o pozemních komunikacích. Vy máte tento pozemek v majetku, ale musíte respektovat zařazení tohoto pozemku. V obci
je několik takových lokalit, kde komunikace nejsou ve vlastnictví obce a není v našich silách informovat vždy všechny majitele, zda některá třetí osoba bude přes komunikaci přejíždět a ani nám to nepřísluší něco takového dělat.
To, že se zprůjezdnila vaše lokalita kolem krámu, bylo hlavně v době výstavby stoky ve vaší lokalitě, kdy bylo nutné zajistit výjezd obyvatelům této lokality a nebyla jiná možnost. Nyní dle rozhodnutí odboru dopravy je zajištěn výjezd obyvatelům Skřivan směrem na Limuzy a v případě že někdo  využívá trasy přes váš pozemek, je to na vlastní riziko. Ohrazuji se nařčení, že není zajištěn výjezd ze Skřivan a my nedodrželi co jsme přislíbili. Výjezd je vždy zajištěn.
Jediné čeho jsme si vědomi, že jsme mylně informovali o průjezdnosti kolem kostela. V době uzavírky ulice Limuzská, měla být již otevřená silnice kolem kostela. Bohužel, ne naší vinou se situace u mostku ve Skřivanech zkomplikovala a stavba musela vyhovět požadavku SÚS. Došlo ke změně trasy stoky se zásahem do komunikace, kde byla nutná úplná uzavírka. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 28.6.2017, kdy byl Zpravodaj již uzavřen, tudíž tato informace v něm nebyla uvedena, ale byla zveřejněna obvyklým způsobem.
Od počátku zahájení stavby kanalizace informujeme občany, že stavba musí být dokončena do konce roku a při každé příležitosti prosíme občany o shovívavost. Na webu máme ve složce kanalizace v aktualitách hned jako první "Velmi se omlouváme za omezení, které při výstavbě kanalizace naší činností způsobíme. Omezení jsou pouze dočasná a nevyhnutelná. Výstavbou kanalizace a ČOV ve Vaší obci dojde ke zlepšení životních podmínek, zlepší se komfort bydlení a obecně dojde ke zlepšení životního prostředí v obci".
V případě, že máte pocit, že to stále není dostačující, můžeme v případě nutnosti zasílat hromadné maily např. každý týden. Chápeme, že vám to velmi stěžuje nyní život, ale věříme, že si každý uvědomuje, že to je jen dočasné.
Ujišťujeme vás, že po ukončení stavby budou veškeré komunikace, nejen ta vaše, uvedeny dle projektové dokumentace a v souladu se smlouvou se zhotovitelem do původního stavu.
Mnozí si možná neuvědomují náročnost celé akce a věřte, že vynakládáme veškeré úsilí, abychom obyvatelé o všem informovali a v případě dotazů či podnětů neprodleně reagujeme.
Proto nás velmi mrzí, že i přes naši snahu to považujete za nesolidní jednání a ztrátu důvěry.

Bc. Šárka Rumanová
starostka obce
GSM: +420 602 493 477

 

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 12 °C 2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/3 °C
sobota 27. 4. oblačno 19/5 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:287
TÝDEN:1389
CELKEM:1047036

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

děvčata na koních