Obec Přišimasy
Přišimasy

Spojení a doprava

Jízdní řády PID linek 423 a 435 platné od 10.12.2023

423 _linka - ke stažení zde

435_linka - ke stažení zde

 

Nový jízdní řád PID bus 423 od 3.9.2023 (497.35 kB)

  • zřízení nové obousměrné zastávky „Doubravčice,Na Čtvrtích“ v úseku Masojedy – Doubravčice na komunikaci III/10169 v obci Doubravčice
  • na základě požadavku města Úvaly mírná změna trasy s úpravou odjezdového stání v zastávce „Úvaly,Elektromechanika“ směr Doubravčice
  • uspíšení odjezdu spoje z Doubravčic z 7:10 nově na 7:08 z důvodu zlepšení přestupní vazby na vlaky v Úvalech

 

Z důvodu uzavírky železničního přejezdu P4933 v Úvalech dochází na lince PID 423 k vydání výlukového jízdního řádu s platností od středy 26. 7. 2023 do 5. 9. 2023.

Spoje linky přijedou do zastávky „Úvaly, žel.st.“ o 3 minuty později oproti trvalému stavu. Z provozních důvodu je uspíšen odjezd jednoho spoje jedoucího v pravidelném stavu v trase: Škvorec,nám. (7:50) – Úvaly,žel.st. (7:58) o 5 minut dříve do polohy:  Škvorec,nám. (7:45) – Úvaly,žel.st. (7:56).

Ve směru z Úval jsou spoje vedeny v nezměněné podobě.

Pro přestup na vlaky je cestujícím doporučen pěší přesun ze zastávky „Úvaly,Husova“ nacházející se před uzavřeným železničním přejezdem.

Výlukový jízdní řád PID 423 od 26.7.2023 

 

Změna trasy PID 423 od 20.4.2023 do 3.5.2023

v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice č. III/210170 Škvorec – Přišimasy dochází na lince PID 423 k vydání výlukových jízdních řádů s platností od čtvrtka 20. 4. 2023 do 3. 5. 2023. Následovat bude částečná uzavírka, kdy linka pojede již po své pravidelné trase.

  1. TRASA LINEK

 Směr Doubravčice:

Linka bude vedena ze zastávky „Škvorec,rozc.“ vpravo III/10169 Tyršova – vlevo III/10163 Jana Čermáka – vpravo III/1135 – vpravo III/1137 – přímo III/1137 Skřivanská – vlevo III/10163 Jana Čermáka – vlevo III/10163 a dále po své pravidelné trase.

Směr Úvaly:

Linka bude vedena ze zastávky „Přišimasy“ přímo po III/10163 Jana Čermáka – vpravo III/1135 – vpravo III/1137 – přímo III/1137 Skřivanská – vlevo III/10163 Jana Čermáka – vpravo III/10169 Tyršova a dále po své pravidelné trase.

Linka bude vedena ze zastávky „Čestín,Kamenná Lhota“ přímo po III/33519 – vpravo II/335 – vlevo III/33522 a dále po své pravidelné trase.

  1. ZMĚNY ZASTÁVEK

Mění se sled zastávek v úseku Škvorec – Masojedy

Mění se obsluha zastávky:
„Přišimasy“
     

– většina spojů staví obousměrně v zastávce směr Úvaly

– ranní posilový spoj s odjezdem v 6:58 odjíždí z pravidelné zastávky směr Doubravčice

423_linka.pdf 

Vývěska Přišimasy - Hradešín 

Schéma objízdné trasy

Provoz linek PID 423 a 686 ve dnech 26. a 27.11.2022 

v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu“ v Úvalech budou v sobotu 26.11. od 11:00 do 20:00 a v neděli 27.11. od 13:00 do 20:00 spoje linek 423 a 686 odkloněny mimo centrum Úval viz přiložený výňatek jízdního řádu. Z prostorových důvodů jsou uvedeny pouze vybrané zastávky.

Mimo dotčený úsek se časové polohy spojů nemění.

Vývěska Úvaly 26. a 27.11.22 (494.59 kB)

 

 

Jízdní řád linky 423 platný od 1.9.2022 

Jízdní řád linky 435 platný od 1.9.2022 

 

Rozsáhlejší výluky na železnici ve Středočeském kraji  IDSK (září - prosinec 2022)

 

Optimalizace veřejné dopravy na Říčansku od 1. září 2022 - leták k dispozici na OÚ

ZPRAVODAJ 08/2022 - Optimalizace autobusových linek PID na Říčansku od 1.9.2022 

Optimalizace

Přehled

 

 

BUS 435 - dočasná změna jízdního řádu

Od 1.3.2022 do 31.8.2022 dochází k dočasné změně jízdního řádu (bez změny časových poloh, pouze změna poznámek), a to z důvodu zahájení výluky na trati Praha – Český Brod – Kolín.V důsledku toho jsou vedeny odpolední spěšné vlaky cca o půl hodiny dříve.Odpolední spoje linky 435 v pracovní dny, které dnes vyčkávají i na R41, na tyto vlaky R41 vyčkávat nebudou. Jedná se o spoje s odjezdem ze zastávky Český Brod, žel.st. směr Chrášťany v 16:16, 17:16, 18:16, 19:16 a směr Vrátkov v 16:16, 17:16, 18:16. Změny se dotýkají i některých dalších linek. Jízdní řád by již měl být vyvěšen na zastávkách.

Více na https://pid.cz/vyluky/, https://pid.cz/zastavkove-jizdni-rady/, https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/?tc_search=Tra%C5%A5+011

Od 6.3. bude v platnosti trvalá změna jízdního řádu linky 435, která spočívá v prodloužení jednoho páru spojů v pracovní den cca v poledne o úsek Chrášťany, Chotouň – Klučov, Skramníky

 

Nový jízdní řád linky 423 platný od 12.12.2021

Úprava linky 423 z důvodu výlukového jízdního řádu vlaků od 6.4.2021

423 - Doubravčice JŘ od 6.4.2021

423 - Úvaly, Žel. st. JŘ od 6.4.2021

423 - posuny spojů výluka vlaky

cz-k011-210406-01.pdf

Úprava spojů a nové jízdní řády platné od  7.3.2021

381,382,387,423,435,491 - srovnávací JŘ

423 - JŘ od 7.3.2021

435 - JŘ od 7.3.2021

 

Omezení PID od 2.11.2020

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

METRO

Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu. 

TRAMVAJE

Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY - PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 - 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

VLAKY

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci. 

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. - Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka - Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Informace o omezení autobusů od 14.10.2020

S ohledem na vyhlášení restriktivních opatření ze strany Vlády ČR z důvodu šíření nemoci COVID – 19 s platností od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol. V návaznosti na tuto skutečnost rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10. 2020. V praxi to tedy znamená, že u spojů, které jsou ve stávajících jízdních řádech opatřeny poznámkou o omezení jízdy ve dnech 29. a 30. 10.2020 bude tato poznámka upravena a omezení jízdy těchto spojů bude rozšířeno na období 19. – 30. 10. 2020 (z linek v mé správě se toto opatření týká linek 423, 426, 435, 491, 652, 659 a 660). Na základě rozhodnutí naší partnerské organizace IDSK nebudou na zastávkách převěšeny jízdní řády a tato informace bude zveřejněna na našich internetových stránkách www.pid.cz, kde jsou zveřejněny i aktuální jízdní řády v elektronické podobě. Na ostatních linkách k žádnému omezení nedochází.

Sdělení společnosti Ropid - navrácení spojů v ČB do trvalého stavu

Na základě oznámení zhotovitele dochází k významnému zkrácení výluky způsobené opravou komunikace Žitomířská v Českém Brodě. Linky 426, 435, 491 a 662 jsou od zahájení provozu ve čtvrtek 4.6.2020 navráceny do trvalého stavu a je obnovena obsluha zastávky „Český Brod, Muzeum“ v obou směrech dle pravidelných jízdních řádů.

Návrat linek PID do normálu od 18.5.2020

Na základě ukončení nouzového stavu, obnovení plného provozu vlaků, postupného otevírání škol a pokynu hejtmanky jsou všechny níže uvedené linky PID od 18.5.2020 navráceny do trvalého stavu (vyjma linek, ovlivněných výlukou).

423 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do plnohodnotného trvalého stavu,jízdní řády mají platnost 18.5. – 12.12.20

435 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do trvalého stavu z hlediska spojů, ale trvá výluka „Žitomířská“ v Českém Brodě, jízdní řády mají platnost 18.5. – 29.6.20

Zrušení zastávky Č. Brod - Muzeum - informace společnosti Ropid

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 11.5.2020 do 29.6.2020 dočasně zrušena pro všechny spoje všech linek v obou směrech zastávka „Český Brod, Muzeum“. Náhradou bude zastávka „Český Brod, Nemocnice“. Časové polohy v ostatních zastávkách budou zachovány.
Spoje končící v zastávce „ČB, Muzeum“, budou ukončeny u nemocnice.
Od 18.5. předpokládáme změnu trasy, protože by měla být zprovozněna křižovatka Žitomířská x Komenského pro průjezd ulicí Komenského. Toto bude bez dopadu na jízdní řády.
V tuto chvíli předpokládáme, že k obnovení provozu linek PID z pohledu školních spojů dojde od 25.5. současně s otevřením škol.
Přestože budou školní spoje od 25.5. v provozu, nebudou do 29.6. obsluhovat zastávku „ČB, Muzeum“.

Upozornění: dodatečně k této výluce bude pro linku 491 schválen jízdní řád s platností od „obnovení školního vyučování“, jelikož změna JŘ související s touto výlukou se na lince 491 projeví právě jen u ranních školních spojů směr ČB,žst., které v současnosti nejedou (předpokládaný termín platnosti JŘ od 25.5.). Dopad na linku 491 bude vedení těchto spojů přes zastávku „ČB, Muzeum“, přičemž tyto spoje neobslouží zastávku „ČB, Sídliště“ (sled zastávek bude …….. Tismice, Na Kopečku – Český Brod, Nemocnice – (možná) Český Brod, Na Bulánce – Český Brod, Jungmannova - Český Brod, J.Kouly - Český Brod, žel.st.

 

Změny PID od 3.4.2020 do odvolání - omezení provozu vlaků a časový posun v autobusové dopravě

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o omezení volného pohybu osob a o vyhlášení nouzového stavu na území ČR dochází k dočasnému omezení provozu vybraných vlaků, a to s platností od 3.4.2020 do odvolání. Toto opatření je realizováno v součinnosti se Středočeským krajem (organizací IDSK), který je spoluobjednatelem těchto vlaků.
Ve Vaší oblasti se jedná o trať 011 Praha – Český Brod – Kolín.
- v pracovních dnech přechod na celodenní interval 30 min., tzn. zrušení intervalu 15 min. (dočasné zrušení linky S7)
- omezení provozu po 22. hodině

V reakci na výše uvedené dochází rovněž od 3.4.2020 do odvolání k dočasným úpravám provozu návazných autobusových linek, přičemž v drtivé většině se jedná pouze o posuny spojů, nikoli o jejich rušení.

Výlukový řád PID linka č. 423 po dobu uzavírky silnice II/101 (22.7. - 11.8.2019)

Po dobu oprav komunikace č. II/101 bude v platnosti výlukový řád, který naleznete v příloze.
Na základě požadavku města Úvaly bude linka po dobu výluky zastavovat v zastávce „Úvaly, Radlická čtvrť“, přičemž tam bude současně zastavovat i linka 391, která zastávku obsluhuje v pravidelném stavu.
Zároveň z tarifních důvodů dochází k úpravě jízdní doby v úseku „Přišimasy – Hradešín, Sklady Marca“ v obou směrech, a to tak, aby jízdní doba v úseku „Úvaly, žel.st. – Přišimasy, Horka“ ani v jednom směru při variantě trasy bez zajíždění do Třebohostic nepřesáhla 15 minut.Za účelem maximálního zachování návazností s vlaky jsou zachovány jak příjezdy, tak odjezdy v zastávce „Úvaly, Žel.st.“

Výlukový jízdní řád linka 423

Vývěska

 

 

Nové jízdní řády autobusových linek PID 

Upozorňujeme, že od 9.12.2018 vstoupí v platnost nové jízdní řády PID - BUS 423, 426, 435, 659, 660.

ID 423 - JŘ

PID 426 - JŘ

PID 435 - JŘ

PID 659 - JŘ

PID 660 - JŘ

 

Krátkodobé výluky BUS 423 z důvodu kulturních akcí v Úvalech

Ještě dvakrát bude letos omezení na lince 423, ale tentokrát je to z důvodu konání kulturních akcí v Úvalech. V sobotu 1.12.2018 od 8:00 do 22:00 z důvodu rozsvěcení vánočního stromu, a dále v sobotu 8.12.2018 od 15:00 do 22:00 z důvodu pořádání akce „Rej čertů v Úvalech“.

V uvedených obdobích bude linka 423 vedena po objízdné trase po I/12 a nebude obsluhovat zastávky „Úvaly, U Mlýna“, „Úvaly, Husova“, „Úvaly, Náměstí Arnošta z Pardubic“ a „Úvaly, Pivovar“.

Časové polohy spojů v ostatních zastávkách zůstávají zachovány. Na zastávkách bude umístěna informační vývěska pro cestující.

V sobotu 1.12. se objížďka týká všech spojů mimo spoje 12.

V sobotu 8.12. se objížďka týká pouze spojů 39, 55 a 56.

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

TARIF PID vč. dodatku č. 1 platného od 1.9.2018 - celostátní slevy pro děti a seniory

Tarif PID 2018 - ke stažení zde

Trvalá změna jízdního řádu linky 423 od 2.9.2018

Na základě požadavků Úval a Škvorce dochází od 2.9.2018 k trvalé změně jízdního řádu linky 423. Zavádí se nový spoj v pracovní den v trase Škvorec, náměstí – Úvaly, Žel.st. s příjezdem do Úval v 8:27, a v trase Úvaly, Žel.st. – Škvorec, náměstí s odjezdem z Úval v 18:32. Ve zbylém úseku trasy se změna projeví pouze změnou čísel spojů. 

Trvalá změna jízdního řádu linky 423 od 2.9.2018 - ke stažení zde

 

Nový jízdní řád BUS 423 a 435 platný od 30.5.2018

Linka 423 – ve Škvorci, Přišimasech a Hradešíně v trvalém stavu, výluka v Úvalech trvá = výlukový JŘ.


Linka 435 ale bude ve výluce díky uzavírce silnic III/10163 a III/1135 a jejich křižovatky.

V důsledku toho budou spoje, obsluhující zastávky v úseku „Tismice, Hřbitov“ až „Hradešín, ObÚ“ vedeny po objízdné trase mezi Limuzy a Přišimasy, a sice po I/12 a II/101 přes Úvaly a Škvorec s nárůstem jízdní doby cca 10 minut.

Linka obslouží všechny „svoje“ zastávky, pouze zastávky „Tismice, Limuzy“ budou v obci.

Jeden dopolední pár spojů a první odpolední v pracovní dny pojede jen do Limuz, protože zajet až do Hradešína by časově nezvládl.

V sobotu a neděli ranní spoj z Českého Brodu do Hradešína pojede o 15 minut později (návaznost od vlaku nebyla a nebude, a stihne odjet z centra těsně po šesté hodině, což by se stále mohlo hodit jako po noční). Večerní spoj do Českého Brodu pojede o půl hodiny později.

Objížďka způsobuje velký nárůst jízdní doby, v důsledku čehož jsou vybrané spoje v pracovní den ukončeny v Limuzech v zastávce přemístěné do centra obce. Spoje směr Hradešín a spoje v Limuzech začínající ve směru Český Brod jedou od zastávky u rybníka, ostatní spoje ve směru Český Brod z protilehlé zastávky. Zastávka na III/1135 nebude obsluhována.

Zastávky v Přišimasech a Hradešíně jsou již v pravidelných polohách. 

JŘ 423 ke stažení zde

JŘ 435 ke stažení zde

 

Dočasná změna BUS 423 platná od 8.5.2018 do 15.5.2018

PID 423 - JŘ je stažení zde

V souvislosti s opravou povrchů komunikace III/10170 je od 8.5. s předpokladem do 15.5. provedena změna na lince 423.
Spoje, které jsou v pravidelném stavu vedeny přes Přišimasy, jsou rozděleny na varianty „jede / nejede přes Přišimasy“.
Budˇ jsou z Úval vedeny do Škvorce a přímo po III/10169 do Hradešína a dále do Doubravčic, nebo ze Škvorce pokračují zpět směr Úvaly a pak do Přišimas a Hradešína, a dále do Doubravčic.
Ráno je přípoj mezi školními spoji tak, že ten, který jede jen z Hradešína, nejede závlekem přes Škvorec, ale hned za ním jede ten druhý – z Doubravčic – který do Škvorce zajíždí. Tak si děti ze zastávky „Hradešín, ObÚ“ mohou přestoupit v zastávce „Přišimasy“, a  dostat se do Škvorce.
Systém spojů vedených a nevedených přes Přišimasy je zachován, jako loni při stejné výluce, stejně jako vedení ranních školních spojů.
 
Až skončí tato výluka, bude dle dohody bezprostředně následovat etapa druhá (předpoklad 16. – 29.5.), a po ní bezprostředně etapa třetí (30.5. – 15.6.).
V rámci druhé etapy by mělo dojít k úplné uzavírce III/10163 mezi křižovatkami s III/10170 a III/10169, přičemž obě tyto křižovatky by měly být alespoň „na poloviny“ průjezdné. Takže všechny spoje linky 423, které v pravidelném stavu jedou přes Přišimasy, by pravděpodobně jely v trase Úvaly – Škvorec – II/101 – III/10163 – Přišimasy – III/10170 – III/10169 – Hradešín – Doubravčice. Opět vyjma jednoho ranního školního spoje, který by do Škvorce nezajížděl.
Linka 435 by mezi Limuzy a Masojedy jela po III/1135 – III/10163 – III/10170 – III/10169.
 
Třetí etapa znamená, že bude uzavřena III/10163 od křižovatky s III/10170 po křižovatku s III/1135 včetně III/1135 na konec obce plus III/10163 na konec obce.
Takže linka 423 sice už po pravidelné tras a do pravidelných zastávek, ale linka 435 mezi Tismicemi a Hradešínem po objížďce I/12 – II/101 – III/10169 – III/10170 do Přišimas a Hradešína. Zastávka „Tismice, Limuzy“ bude uvnitř obce (jako loni) a vybrané spoje budou v Limuzích jako loni i ukončeny, protože se nestihnou jet obrátit do Hradešína. Celý tento systém bude převzat z loňské výluky.
 

 

 

Oznamujeme, že od středy 4.10.2017 platí  bezvýlukové jízdní řády linek PID 423 a 435.

PID 423 - JŘ ke stažení zde

PID 435 - JŘ ke stažení zde

 

Dočasná změna BUS 423 a 435 od 25.9.2017

Jízdní řády platné od 25.9.2017

PID 423 - JŘ ke stažení zde

PID 435 - JŘ ke stažení zde

 

Nové jízdní řádky linek PID 423 a 435 platné od 21.8.2017

PID 423 - JŘ ke stažení zde

PID 435 - JŘ ke stažení zde

Linka 423 - v oblasti Přišimas a Hradešína se téměř vrací do pravidelné trasy a pravidelných zastávek. Výjimkou je pouze zastávka „Přišimasy“, která se přemisťuje do provizorních zastávek linky 435 na III/10170 (na severní hraně linka 423 směr Úvaly a linka 435 směr Český Brod, na jižní hraně linka 423 směr Doubravčice a linka 435 směr Hradešín).

Obnovuje se provoz v pravidelných zastávkách „Přišimasy, Horka“, „Hradešín, Sklady Marca“, „Hradešín“ a v rámci linky 423 je zastávka „Hradešín, ObÚ“ obsluhována pouze ranním školním spojem.

Na lince stále platí výlukový stav v Úvalech. Další změna jízdního řádu by měla nastat buď  v souvislosti se změnami v Úvalech, nebo v rámci prosincových celostátních změn.

 

Linka 435 – na rozdíl od linky 423 vstupuje do nejnepříjemnější etapy, neboť kombinace uzavírek silnic III/10163 a III/1135 znamená, že v období 21.8. – 18.9.2017 pojede po objízdné trase po silnicích I/12, II/101 a III/10169 přes Úvaly a Škvorec. Jinudy se do Hradešína prostě nedostane. Pokud by jela přes Doubravčice, tak zase vynechá Limuzy, takže to také není možné. Mějte tedy trpělivost, prosím.

Tím, že tato objížďka je delší  než ta stávající, tak dochází i ke změně jízdního řádu, protože se prodloužila  jízdní doba mezi Limuzy a Přišimasy.

Systém zastavování v zastávkách v Limuzech zůstává zachován.

Obnovuje se provoz v pravidelných zastávkách „Přišimasy, Horka“, „Hradešín, Sklady Marca“, „Hradešín“ a „Hradešín, ObÚ“.

 

Vzhledem k budování kanalizace v naší obci se jízdní řády mění dle průběhu stavby.

Aktuální jízdní řády platné od 10.7. 2017:

423 Doubravčice - Úvaly

423 Úvaly - Doubravčice

435 Hradešín - Klučov, Skramníky a zpět

 

 

Spojení a doprava

Roku 1886 vybudována silnice třetí třídy č.10163 vychází od silnice č.12 k jihu, prochází Přišimasy a pokračuje k obcím Hradešín a Doubek. Na severním konci Přišimas před hřbitovem odchází ze silnice č. 10163 silnice č.10168 vybudována r.1900 v ostrém úhlu k severozápadu k Úvalům, v Přišimasech po 500 metrech odbočuje k východu silnice č. 1135 vybudována r.1909 do Limuz a Tismic, ta pak za návsí pokračuje jako silnice č.10170 k západu do Škvorce, která byla vybudována r.1914. Ze silnice k Limuzům odbočuje silnice 1137 k jihu a vede do Skřivan. Od roku 2002 zde jezdí autobus Pražské integrované dopravy. Nová příměstská autobusová linka má č. 423. Tento spoj navazuje na vlaky
PD v Českém Brodě a v Úvalech ve směru Praha Masarykovo nádraží a do Kolína.
Autobus č. 435 - Hradešín -> Chrášťany -> Chotouň a zpět

 


 

mapa Přišimasy 

Informace o Jízdních řádech - www.idos.cz

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie