Obec Přišimasy
Přišimasy

Přípojky obecně

26.9.2017 

Prodloužení termínu výstavby přípojek

Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci. Návrh nového termínu výstavby s následným připojením na kanalizační soustavu je do 5. měsíců od kolaudace a spuštění zkušebního provozu ČOV.

Usnesení 195: Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci ve lhůtě do 5. měsíců od kolaudace ČOV a spuštění zkušebního provozu, pokud po konzultaci s odbornými firmami Pavel Solčanský – VaK a Františkem Pávem nelze přípojky zrealizovat dříve s ohledem na technické řešení a klimatické podmínky.

      ano: 9, ne: 0, zdrželi: 0

 

PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI

 

Domovní část kanalizačních přípojek, která je prováděna vlastníkem nemovitosti, nesmí být napojena na veřejnou část přípojky. Napojení může být provedeno po kolaudaci stavby kanalizace, a to odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace STAVOKOMPLET. Termín kolaudace je do konce roku 2017.

 

V případě, že si přípojku na vlastním pozemku budujete svépomocí, před zásypem je nutné nechat napojení zkontrolovat zástupcem firmy Stavokomplet p. Havelkou. ( objednání kontroly proveďte u pí. Mykytynové, tel.: 326 906 088, linka 24). Tato kontrola probíhá proto, aby bylo zkontrolováno, že do kanalizační přípojky není napojen stávající septik, nebo napojeno potrubí dešťové vody.

V případě, že vám přípojku provádí pan Solčanský (tel.: 777 263 245) nebo pan Páv (tel.: 602 293 907), provedou kontrolu před zásypem oni. Pokud nebudete mít tuto kontrolu, bude firma Stavokomplet jako správce (provozovatel) našeho kanalizačního řadu nucena provést kamerové zkoušky na vaše náklady. Na tyto skutečnosti jsme již několikrát upozorňovali a veškeré informace jsou  na webových stránkách obce a také byly předány do schránek jednotlivých nemovitostí.

Povolení obce k napojení obdržíte až po kolaudaci kanalizačního řadu a uvedení ČOV ( čističky odpadních vod) do zkušebního provozu. Po té se budou uzavírat smlouvy s provozovatelem, které jste již obdrželi.

Pokud by při budování přípojky svépomocí došlo k překopnutí vodovodního řadu, kontaktujte neprodleně pohotovost firmy Stavokomplet, tel.: 606 167 187. V případě, že odstraníte záslepku, kterou ukončuje zhotovitel přípojku na hranici vašeho pozemku, nedivte se, že při tlakových zkouškách máte všude vodu.

Máte-li jakékoliv jiné dotazy, rádi vám je na OÚ zodpovíme.

Stavba kanalizace je náročná jak pro obyvatele, tak pro OÚ. Máme už za sebou víc jak polovinu prací, tak prosíme o trpělivost.

Územní souhlas vydaný 23.3.2017 ke stažení zde

situace přípojek - 1. díl 

situace přípojek - 2. díl

situace přípojek - 3. díl

Tabulka gravitačních přípojek

NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Touto zprávou doplňujeme pro Vás důležité informace o průběhu výstavby kanalizace a především pokyny pro připojení Vašich nemovitostí na veřejnou část nově budované splaškové kanalizace v obci.

Spolu s touto zprávou obdržíte i podrobnější informace provozovatele fy Stavokomplet. Obdržíte i  přílohy, které je nutné vyplnit a odevzdat.

Odpady z kuchyně, koupelny, prádelny, WC a podobně musí být napojeny novou kanalizační přípojkou do nově budované veřejné splaškové kanalizace. Do stávající kanalizace dešťové zůstanou napojeny pouze vody dešťové ze střešních svodů, záchytných žlabů před vjezdem do garáže.

Postup při výstavbě domovní  přípojky splaškové kanalizace:

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou odbočky pro napojení jednotlivých objektů a veřejná část domovní přípojky zakončená záslepkou. Dále musí být každá gravitační přípojka osazena revizní čistící šachtou před každým domem . To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro napojení odpadních vod z kuchyně, koupelny, WC. Prodloužení přípojky od revizní šachty do objektu a propojení na stávající domovní odpady je záležitostí vlastníka domu.

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), to znamená, že každá přípojka musí mít projekt, příslušné povolení od stavebního úřadu.

3. Projekt kanalizační přípojky pro každý dům nechala obec vypracovat  oprávněným projektantem Ing. Jiřím Jodlem. Náklady s tím spojené hradí občanům obec.

4. Vlastník objektu tedy zdarma od obce obdrží příslušné povolení od stavebního úřadu, které bylo vydáno dne 23.3.2017 č.j. MUCB 22224/2017. Na základě tohoto povolení,  můžete zahájit výstavbu domovní části splaškové kanalizační přípojky a její napojení na revizní šachtu před domem. Občané budou o možnosti připojení se na dokončenou hlavní stoku v dostatečném předstihu informování.

5. Revizní šachtu před domem obdržíte od obce také zdarma v základní sestavě s pochozím poklopem. Netýká se těch co mají tlakovou kanalizaci

Položky za příplatek                                                                                      manžeta teleskopu 308,- Kč                                                                                      teleskopický  poklop 12,5 t litina    1 159,-Kč                                                 teleskopický poklop 40 t litina        1 518,- Kč

Informace o revizních šachtách

  • Dodavatel PIPELIFE s.r.o.
  • Šachty jsou již naskladněny na OÚ Přišimasy
  • Předání bude probíhat pouze po předchozí telefonické dohodě s firmou:

František Páv                                                    Pavel Solčanský – VAK               Mrzky 92                                                           Vitice 78                                         28201 Mrzky                                                      281 06 Vitice                                  e-mail: frantaktm@email.cz                                e-mail: solcansky.vak@tiscali.cz      Tel +420 602 293 907                                         Tel +420 777 263 245

Můžete se na ně i obrátit v případě, že budete mít zájem o kompletní realizaci tj. zemní práce spolu s usazením potrubí.

6. Stavbu soukromé přípojky je možné zadat buď zmiňované odborné stavební firmě, nebo si ji může stavebník postavit svépomocí s odborným dozorem. Nutné je však dodržení technických zásad pro budování přípojky, které jsou podrobněji uvedeny v informačním letáku fy Stavokomplet.

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:

A. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze odpadní splaškové vody  z domácností (z kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.).

B. Každá nemovitost smí mít pouze jednu domovní přípojku. Nově vybudovanou, na vodu odpadní splaškovou. Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).

C. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Pro připojení na veřejnou část kanalizace budou zřízeny před každým domem čistící revizní šachty. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.

D. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm, z materiálu PVC. Únosnost PVC musí být s minimálním označením SN6. 

E. Sklon domovní přípojky by měl být minimálně 2 % (to je 2 cm výšky na jeden metr délky potrubí). Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

F. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku (zákon
č. 274/2001 Sb., § 18 odst. 4 a jeho novela č. 76/2006 Sb.) Potrubí musí žumpu obejít nebo projít. Staré žumpy a septiky se vyčerpají a zasypou nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně budou využity k jiným účelům. Obsah žumpy musí být  vyčerpán fekálním vozem.

Dnem uvedení přípojky do provozu po jejím napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci může být započato - na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem,. Závěrem Vás chceme znovu poprosit o maximální vstřícnost, pochopení a také spolupráci. Pro zahájení zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod je potřeba na novou kanalizaci připojit co nejvíce domácností.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 12 °C 2 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 13/3 °C
sobota 27. 4. oblačno 19/5 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:296
TÝDEN:1398
CELKEM:1047045

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie