Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 663
obrázek

Prodej borůvek 110,- Kč/litr - u prodejny potravin

Datum: 2. 7. 2020

Po úspěchu v loňském roce předáváme informace k prodeji borůvek v naší obci. Termíny a kontakt naleznete v příloze.

ÚH

Úřední hodiny OÚ v měsíci červenci a srpnu

Datum: 30. 6. 2020

Obecní úřad bude mít během měsíce července a srpna úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a ve středu od 17:00 hodin do 18:30 hodin.

Informace - neuhrazené platby za svoz komunálního odpadu

Datum: 24. 6. 2020

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu (i poplatku za psa) uplynula 29.2.2020. Důrazně žádáme vlastníky nemovitostí, kteří platbu dosud neprovedli, aby tak ihned učinili, jinak se vystavují možnosti sankce ze strany správce poplatku. Všechny informace k platbě poplatků naleznete na webu obce https://www.prisimasy.cz/prakticke-info/svoz-odpadu/a byly také ve Zpravodaji č. 1/20
https://www.prisimasy.cz/zivot-v-obci/zpravodaj/.
Děkujeme za pochopení

Aktuální informace provozovatele o kvalitě vody 23.6.2020 v 11:20 hodin

Datum: 23. 6. 2020

V dopoledních hodinách bylo provedeno proplachování vodovodních řadů. Zároveň došlo k naředění vody ve vodojemu a do vodovodního sítě je již dodávána voda splňující veškeré parametry dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Během odpoledních hodin dojde k odstraňování cisteren s pitnou vodou. Případný zápach chlóru ve Vašich vnitřních rozvodech postupně odezní používáním vody ve Vaší nemovitosti. S díky za spolupráci a trpělivost.

Aktuální informace o kvalitě vody od provozovatele

Datum: 22. 6. 2020

Dobrý večer, chci Vás opět informovat o aktualnim stavu vody. Vodojem je naplněn na kapacitu 38 % a obsah volného chloru klesl na hodnotu 0.26mg/l. V současné době je přítok do vodojemu stale nižší než odběry obcí. Přes noc se snad stav stabilizuje a zitra bude možné zrušit omezení týkající se používání vody.
S pzdravem Michal Gruber Stavokomplet.

Porucha dávkovacího čerpadla 22.6. - k pití a vaření používejte vodu z cisteren, které jsou na cestě

Datum: 22. 6. 2020

22.6.2020

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín - porucha dávkovacího čerpadla
Z důvodu poruchy dávkovacího čerpadla chlóru a na základě dnešního provedeného měření  (22.6.2020) na přítomnost volného chlóru, který stále převyšuje hygienické limity, nedoporučujeme vodu dodávanou vodovodem pro veřejnou potřebu používat do odvolání k pití a vaření. V případě, že takovou vodu požijete, nehrozí vážnější zdravotní problémy. Osobám s citlivou pokožkou může voda při osobní hygieně způsobit mírné podráždění. Náhradní zásobování cisternami bude: Hradešín před OÚ, Přišimasy před obchodem, Skřivany - odbočka na Klepec.
Děkujeme za pochopení.

foto

Vyjádření provozovatele ke kvalitě pitné vody

Datum: 21. 6. 2020

Dne 21.6.2020 byla zjištěna závada v řídícím systému dávkovacího čerpadla chlornanu sodného, které zabezpečuje hygienizaci pitné vody. Tato závada byla zapříčiněna přepětím v síti, které částečně poškodilo kontrolní a řídící systém dávkovacího čerpadla. Z tohoto důvodu došlo k nadávkování chlornanu sodného ve vyšší dávce. Poslední kontrola dávkování byla provedena v pátek 19.6.2020 a byla v pořádku. Bylo naměřeno 0.14 mg/l volného chloru. Tyto kontroly jsou prováděny periodicky 2x až 3x týdně. V současné době dochází k ředění vody ve vodojemu a obsah volného chloru klesá. Současná hodnota je 0.38 mg/l. Za vzniklé potíže které byly zapříčiněny selháním řídícího systému se omlouváme.

Informace k uzavření sportovního areálu 1

Informace k uzavření sportovního areálu

Datum: 16. 6. 2020

Vážení občané, milé děti obce Přišimasy,

při realizaci rekonstrukce našeho sportovního areálu v ulici Ke Hřišti, došlo dne 15.6.2020 k celkovému uzavření a oplocení celého areálu z bezpečnostních důvodu. Naším zájmem je akci zrealizovat v co možná nejkratším termínu a s co nejmenším dopadem na obyvatele dotčené lokality.
V celém sportovním areálu SK Podlipanu Přišimasy, budou probíhat stavební práce dokonce letošního roku 12/2020. Z tohoto důvodu, je kompletně areál oplocen, aby nebyla ohrožena bezpečnost našich občanů. Za dočasné uzavření areálu a dětského hřiště, se Vám velice omlouváme především dětem a jejich rodičům, které hřiště využívají pravidelně a věříme, že pozitiva vyplývající ze samotné rekonstrukce, všichni občané obce Přišimasy přivítají a společně realizaci tohoto projektu oslavíme při slavnostním otevření v 1Q roku 2021.

S pozdravem,

Lukáš Daněk – předseda
SK PODLIPAN PŘIŠIMASY, z.s.

Informace ke svozu komunálního odpadu - upozornění

Datum: 3. 6. 2020

Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu svozová firma stále nachází mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří (viz fotografie v příloze z překládací stanice) - a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, budou posádky vozů vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice nebude vysypána.
Děkujeme za pochopení

Sdělení společnosti Ropid - navrácení spojů v ČB do trvalého stavu

Datum: 2. 6. 2020

Na základě oznámení zhotovitele dochází k významnému zkrácení výluky způsobené opravou komunikace Žitomířská v Českém Brodě. Linky 426, 435, 491 a 662 jsou od zahájení provozu ve čtvrtek 4.6.2020 navráceny do trvalého stavu a je obnovena obsluha zastávky „Český Brod, Muzeum“ v obou směrech dle pravidelných jízdních řádů.

Prodej slepic v neděli 7.6.2020 ve 13:15 hodin - před hostincem U Sokola

Datum: 1. 6. 2020

Drůbež Červený Hrádek bude prodávat slepice snáškových plemen Tetra.
Bližší informace a objednávky na telefonech 601 576 270, 728 605 840

Připomínáme platnost opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu (1.6. - 31.8.2020)

Datum: 1. 6. 2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Dočasně se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2020 do 30.8.2020. Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Opatření se vztahuje na obce a jejich části: Přišimasy, Hradešín

Kontakt na firmy, které dovážejí vodu v cisterně:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

Oznámení

OZNÁMENÍ - SVOZ ŽELEZA již tuto sobotu 30. 5. 2020

Datum: 28. 5. 2020

Svoz železa zajišťují fotbalisté, kteří budou dopoledne
projíždět obcí a nakládat železo.

Prázdninový provoz ordinace MUDr. Maříkové

Datum: 28. 5. 2020

Letní prázdninová doba:
PO+ÚT+ČT+PÁ 8.00 – 13.00
ST 12.30- 17.00

DOVOLENÁ
29.6 – 3.7
3.8 - 14.8
Zajistěte si včas své pravidelné léky.

HLASUJTE a pomozte získat prostředky na techniku k digitalizaci kina a bibliobox v Českém Brodě

Datum: 28. 5. 2020

Rádi bychom Vás požádali o podporu, do 16. 6. 2020 hlasujte zde http://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani a pomozte nám získat 400 000 Kč na bibliobox a techniku k digitalizaci kina.

Vaším hlasem umožníte obyvatelům Českého Brodu a okolního spádového regionu chodit 4x týdně do kina na premiérové filmy a vracet knihy i mimo provozní dobu knihovny.

Název projektu: Prima Kino a Knihovna Český Brod.

Hlasovat mohou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší 18 let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni, tj. musíte vyplnit datum narození a číslo OP.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny.

Za případné přeposlání této zprávy na Vaše kontakty předem děkujeme.

Tým KD SVĚT Český Brod a CVIKU (Centrum vzdělávání, informací a kultury)

Tržnice Pošembeří otvírá pro vás!! Region Pošembeří o.p.s. www.posemberi.cz

Datum: 27. 5. 2020

Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás !!
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií COVID- 19 v naší zemi a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu malých a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a první příspěvky jsou již k dispozici...... podrobnosti naleznete v příloze.otrava jedem

Informace o výskytu otravy dravce jedem.

Datum: 26. 5. 2020

Vážení spoluobčané. V okolí naší obce (pole a lesy) byla prokázána otrava dravce karbofuranem. Jde o nervově paralyticky jed, umisťovaný do živočišných návnad (maso, drobné zvířectvo pohozené v krajině). Traviči se tak snaží hubit dravé ptáky. Buďte obezřetní, nalez podezřele uhynulých dravců nebo návnad hlaste policii na 158. Chraňte své malé děti a také psy. OU Přišimasy

Dovoz vody do bazénů

Datum: 26. 5. 2020

zde naleznete firmy, které vodu dovážejí:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

Návrat linek PID do normálu od 18.5.2020

Datum: 15. 5. 2020

Na základě ukončení nouzového stavu, obnovení plného provozu vlaků, postupného otevírání škol a pokynu hejtmanky jsou všechny níže uvedené linky PID od 18.5.2020 navráceny do trvalého stavu (vyjma linek, ovlivněných výlukou).

423 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do plnohodnotného trvalého stavu,jízdní řády mají platnost 18.5. – 12.12.20

435 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do trvalého stavu z hlediska spojů, ale trvá výluka „Žitomířská“ v Českém Brodě, jízdní řády mají platnost 18.5. – 29.6.20

Aktuální informace pro živnostníky - od 13.5. je možné žádat o bezúročnou půjčku

Datum: 14. 5. 2020

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru. Další informace naleznete v příloze.

Zrušení zastávky Č. Brod - Muzeum - informace společnosti ROPID

Datum: 6. 5. 2020

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 11.5.2020 do 29.6.2020 dočasně zrušena pro všechny spoje všech linek v obou směrech zastávka „Český Brod, Muzeum“. Náhradou bude zastávka „Český Brod, Nemocnice“. Časové polohy v ostatních zastávkách budou zachovány.
Spoje končící v zastávce „ČB, Muzeum“, budou ukončeny u nemocnice.
Od 18.5. předpokládáme změnu trasy, protože by měla být zprovozněna křižovatka Žitomířská x Komenského pro průjezd ulicí Komenského. Toto bude bez dopadu na jízdní řády.
V tuto chvíli předpokládáme, že k obnovení provozu linek PID z pohledu školních spojů dojde od 25.5. současně s otevřením škol.
Přestože budou školní spoje od 25.5. v provozu, nebudou do 29.6. obsluhovat zastávku „ČB, Muzeum“.

Upozornění: dodatečně k této výluce bude pro linku 491 schválen jízdní řád s platností od „obnovení školního vyučování“, jelikož změna JŘ související s touto výlukou se na lince 491 projeví právě jen u ranních školních spojů směr ČB,žst., které v současnosti nejedou (předpokládaný termín platnosti JŘ od 25.5.). Dopad na linku 491 bude vedení těchto spojů přes zastávku „ČB, Muzeum“, přičemž tyto spoje neobslouží zastávku „ČB, Sídliště“ (sled zastávek bude …….. Tismice, Na Kopečku – Český Brod, Nemocnice – (možná) Český Brod, Na Bulánce – Český Brod, Jungmannova - Český Brod, J.Kouly - Český Brod, žel.st.

nebezpečný odpad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - sobota 9.5.2020

Datum: 24. 4. 2020

Prosíme občany, aby v zájmu ochrany zdraví, při předávání odpadu dodržovali bezpečnou vzdálenost a použili ochranné pomůcky, děkujeme.

08:55 - 09:10 Skřivany u separačních nádob
09:15 - 09:30 Přišimasy u obchodu
09:35 – 09:50 Přišimasy křižovatka na Limuzy

velkoobjemový odpad

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - sobota 2.5.2020

Datum: 24. 4. 2020

Kontejnery budou přistaveny od 8 do 10 hodin k fotbalovému hřišti.

Informace

Informace o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 23.4. do 30.9.2020

Datum: 23. 4. 2020

Obec Přišimasy dočasně zakazuje z důvodu nedostatečného množství vody ve vodojemu napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

leták

chcipomoct. cz - celostátní portál pro organizaci dobrovolníků

Datum: 22. 4. 2020

Dobrovolníci, kteří intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech:

Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa
Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným
Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů
Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete.

Kontakt: telefon - 604 229 529 nebo přes portál chcipomoct.cz

foto

Respirátory třídy FFP2 bez výdech. ventilu, 4 - vrstvé, 95% účinnost k ochraně Vaší i vašeho okolí

Datum: 20. 4. 2020

Informujeme občany, že se obci podařilo zakoupit 100 ks respirátorů třídy FFP2 bez výdech. ventilu, 4 - vrstvé, 95% účinnost k ochraně Vaší i vašeho okolí, které budou v tomto týdnu distribuovány mezi občany starších 70 let s trvalým pobytem v obci Přišimasy. Pokud by měli i ostatní občané zájem o respirátory, můžete využít nabídku p. Pecha z fy PEXI s.r.o., kterému se je podařilo naskladnit a jsou ihned k dodání s rozvozem zdarma po obci.

Cena za kus… 129,-Kč s DPH (odběr 5 - 45 ks)

Cena za kus… 119,-Kč s DPH (odběr 50 a více kusů)

V případě zájmu volejte 608 080 789, nebo pište obchod@pexi.cz.

ODEČTY vodoměrů v období nouzového stavu - technickým výpočtem nebo samoodečtem nejpozději do 2.5.2020

Datum: 16. 4. 2020

S ohledem na trvající nouzový stav NEBUDOU PROBÍHAT ODEČTY MĚŘIDEL odečtovou službou. Spotřeba bude stanovena dle platné legislativy, a to v množství odpovídajícím spotřebě srovnatelného předchozího období – tzv. technický propočet (odhad).

Pokud budou odběratelé požadovat spotřebu dle měřidla, mohou nejpozději do 2.5.2020 nahlásit své samoodečty na e-mail: urbanova@stavokomplet.cz nebo mohou využít hlášení přes internetové stránky www.stredoceskavoda.cz.

Rady

Informace o nákaze koronaviru v naší obci

Datum: 8. 4. 2020

Vážení občané!

Krajská hygienická stanice dnes potvrdila, že i v naší obci máme evidovaný jeden případ onemocnění Covid- 19.
Jsem si jistá, že brzy budou následovat další.
Prosím, nezasílejte dotazy typu o koho jde, nebo odkud je atd. Nemáme je k dispozici a i kdybychom je v budoucnu měli, prosíme o pochopení, že nebudeme informovat o jménech pacientů, kteří budou mít tu smůlu, že budou v naší obci jedni z prvních, u koho se nákaza Covid-19 projevila.

Prosím i nadále dodržujte všechna doporučení orgánů veřejné správy, snažte se pokud možno nevycházet z domu a minimalizovat riziko nákazy tímto onemocněním.
Buďme silní a ohleduplní ke svému okolí. Prosím, nosme všichni roušky a dodržujme zákaz shromažďování.

Pevné zdraví všem

Bc. Šárka Rumanová
starostka obce

DEZINFEKCE ANTI - COVID 1

DEZINFEKCE ANTI - COVID

Datum: 6. 4. 2020

Informujeme občany, že dezinfekci Anti-COVID máme již připravenou do každé nemovitosti, která je trvale obydlená a nyní je zastupiteli rozvážena po obci. Pro rychlejší průběh jí budete mít zavěšenou na plotě nebo na jiném vhodném místě.
Tato dezinfekce je určena nejen na kliky a plochy s kterými přijdete do styku, ale i na ruce. Naneste si jí na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.
Máme k dispozici i roušky, tak pokud nejste doposud vybaveni, řekněte si o ní.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Omezení provozu OÚ 1

Omezení provozu OÚ

Datum: 6. 4. 2020

S ohledem na současný vývoj koronavirové pandemie (aktuálně nejvíce případů v Praze a Středočeském kraji) a s ohledem na nutnost zabezpečit bezproblémový chod obce vyhlašuje starostka obce s okamžitou platností tato preventivní opatření:
Obecní úřad do odvolání ruší úřední hodiny pro veřejnost. Zaměstnanci úřadu nadále vykonávají svou činnost. Komunikace s obecním úřadem je možná elektronicky, telefonicky nebo písemně.

Zobrazeno 1-30 ze 663

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 7. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 22
TÝDEN: 795
CELKEM: 721518

Mobilní aplikace

V obraze

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie