Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Zobrazeno 151-180 ze 655

Komunitní plánování sociálních služeb z MÚ Český Brod - DOTAZNÍK připomínáme

Datum: 12. 9. 2018

Připomínáme, že dotazník, jehož cílem je zjistit mezi obyvateli potřebnost sociálních služeb v naší obci a informovanost o těchto službách.Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření v oblasti sociálních služeb. Dotazník můžete předat, pokud možno co nejdříve, elektronicky nebo do schránky OÚ. Děkujeme.

Návrh názvů ulic

Datum: 12. 9. 2018

Vážení spoluobčané,
v pondělí 10.9.2018 obdrželi zastupitelé k posouzení návrhy nejen od Vás, ale i od historika p.Psoty. I přesto, že v některých ulicích jsme Vás písemně nevyzvali, protože jsme vycházeli z názvů, které jsou zažité, došlo nakonec k přehodnocení a především u Hlavní byl nakonec zastupiteli vybrán název Hradešínská. V některých lokalitách, kde jsme žádné návrhy neobdrželi, jsme dvě ulice sloučili ( 22 s 24 a 25 s 26).
V této fázi se stále jedná o návrhy a po dobu 15 dnů máte možnost vznést připomínky, které budou zastupitelům na dalším jednání, které bude až po volbách předloženy a dojde k definitivnímu schválení.

Příspěvek Jana Psoty na základě, kterého jsme založili anketu, ve které můžete hasovat

Datum: 12. 9. 2018

Vážení přátelé, přišimaští, v pondělí 10. září 2018 zastupitelé Přišimas probírali návrhy budoucích názvů vaší obce. Už mě znáte, že se do všeho jako regionalista míchám a tak jsem nabídl pomocnou ruku v této problematice. Podíval jsem se tedy dle svých dosavadních zkušenností na geografické a historické předpoklady Přišimas.

Trochu je škoda, že z pondělního návrhu zcela vypadly mnou navrhované významné osobnosti (rodáci Přišimas), které vybočovaly z řady a reprezentovaly svou obec na poli vědy, techniky, umění, literatury nebo vojenství a v druhé řadě čestní občané Přišimas, kteří se zasloužili o obec v národním měřítku. Zřejmě ještě obec nedospěla v uvažování tak daleko, aby těmto významným spoluobčanům nebo čestným občanům poděkovala tímto způsobem.

Obrátím se zpět k bezesporu největší osobnosti Přišimas - brigádního generála Ing. Jana Čermáka, který se narodil v Přišimasech čp. 20 roku 1893 do rodiny řídícího učitele zdejší školy. V 1. světové válce Jan Čermák vynikl nad ostatními tím, že osobně dohlížel a velel transportům československých legionářů po transibiřské magistrále a pro poničenou trať se rozhodl převézt vlak o kolejích přes zamrzlé jezero Bajkal metodou přenášení kolejí zpoza vlaku před lokomotivu a pomalým posunem. Při ženijních pracích nadjížděl svému mužstvu v obloucích jako Atila a už pro tato hrdinství získal řadu medailí a vyznamenání od velících důstojníků i od T.G.M.

Po návratu do Československa se uplatnil ještě daleko víc. Stal se velícím důstojníkem pro ženijní práce v pohraničí při výstavě pevnostní protinacistické sítě z tzv. ŘOPíků. Při postavení prvního modelu vstoupil jako dobrovolník do testovací pevnosti a nařídil, aby na něho stříleli těžkými kalibry a děly. Ještě dodnes jsou jeho pevnosti dochovány a navštěvovány. Za tyto úspěchy obdržel opět nesčetnou řadu vyznamenání od prezidenta Beneše, francouzské, belgické nebo rumunské vlády a vysokých velících důstojníků.

První rána pro něho znamenala Mnichovská dohoda, kdy bylo pohraničí i s předsunutými pevnostmi bez výstřelu poskytnuto nepříteli. Po válce byl s nástupem komunismu jako nepohodlný "národní hrdina" zatčen, perzekuován, vězněn, a mučen. Po odebrání pense a degradování na vojína dostal vojín Čermák druhou ránu, která mu způsobila infarkt. V roce 1961 tato významná osobnost československého vojenství zemřela naprosto znevážena, potupena a dehonestována národním režimem.

A já se vás milí přespolní sousedé z Přišimas ptám, zda dokážeme zvítězit nad malostí, zamyslet se a habilitovat tak významného hrdinu nejen Přišimas, ale celého našeho státu do podoby červené plechové tabulky, která by jménem "JANA ČERMÁKA" nebo "ČERMÁKOVA" tak velkého hrdiny zdobila jednu z ulic obce Přišimasy. Mohlo by mi to být jedno, ale není, protože se domnívám, že by měli zastupitelé vědět jak velkého a oceňovaného hrdinu obec Přišimasy porodila. Kéž bychom na Hradešíně měli tak významnou osobnost, jako máte vy tam dole pod námi :-)

Se souhlasem plukovníka Jana Vondráčka vkládám několik řádů, odznaků a vyznamenání, které Jan Čermák obdržel a které se dochovaly u jeho dcery. Málo jich není a to jsem nedával všechny, jen ty význačnější!!!

Máme 15 dní na podání návrhu na změnu na Obecním úřadě v Přišimasech pro příští jednání zastupitelstva, které se uskuteční po komunálních volbách. Jdete do toho se mnou? Nebo je vám to jedno?

Drůbež Červený Hrádek - prodej v pátek 14.9.

Datum: 7. 9. 2018

Prodej se uskuteční před hostincem ve 13:15 hodin. Informace tel.: 601 576 270, 728 605 840.

#

6. Škvorecký jarmark - sobota 15. 9. 2018 od 9 hodin

Datum: 7. 9. 2018

Pozvánka na 6. Škvorecký jarmark, dobová tržiště, bitevní pole, ukázky řemesel, dobové i současné atrakce a další... Program je připraven na zámku, v parku a v dalších lokalitách.

TARIF PID vč. dodatku č. 1 platného od 1.9.2018 - celostátní slevy pro děti a seniory

Datum: 7. 9. 2018

Informujeme Vás o aktualizovaném tarifu PID zejména o slevách pro děti a seniory.

#

POZOR ZMĚNA TERMÍNU na 31.10.2018!!! NA KUS ŘEČI S .... Alešem Hámou, 21. 10.2018, sokolovna v 19 hodin - pozvánka

Datum: 7. 9. 2018

V rámci cyklu "Na kus řeči s.." vás srdečně zveme na zábavný večer do sokolovny. Moderuje Jiří Vaníček.Vstupenky jsou v prodeji na OÚ (cena 100,- Kč).

"Na kus řeči s... " Saskia Burešová dne 18.9.2018, 19 hodin - PRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN

Datum: 4. 9. 2018

Připomínáme zájemcům, že vstupenky v hodnotě 100,- Kč je možné zakoupit na našem obecním úřadě.

#

Pozvánka na již 11. ročník tradiční akce Květnický ušák, sobota 8.9.

Datum: 3. 9. 2018

Květnický ušák se bude konat v sobotu 8.9.2018 od 10 do 17 hodin na louce u Květnického rybníka. Více na: www.facebook.com/kvetnickyusak

#

PID LÍTAČKA - Informace ke spuštění nového regionálního dopravního systému

Datum: 29. 8. 2018

Cestujícím v MHD v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v MHD. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Pozvánka na 53. ročník závodu pro děti Mladé Běchovice

Datum: 28. 8. 2018

Vážení sportovní přátelé.
Dovoluji si Vás upozornit, že se nezadržitelně blíží 53. ročník závodu pro děti Mladé Běchovice.
V letošním roce se poběží 22. září, uzávěrka elektronických přihlášek je 21. září v 17:00 hodin.

Využijte poslední prázdninové dny k registraci na www.mladebechovice.cz

Při přihlášení si rovněž můžete tipnout přesný počet dětí, které proběhnou cílem.
Za správný odhad získáte sportovní kameru.

Těším se vámi na shledání buď jako s běžci nebo diváky. Jan Jech, ředitel závodu

Trvalá změna jízdního řádu linky 423 od 2.9.2018

Datum: 27. 8. 2018

Na základě požadavků Úval a Škvorce dochází od 2.9.2018 k trvalé změně jízdního řádu linky 423. Zavádí se nový spoj v pracovní den v trase Škvorec, náměstí – Úvaly, Žel.st. s příjezdem do Úval v 8:27, a v trase Úvaly, Žel.st. – Škvorec, náměstí s odjezdem z Úval v 18:32. Ve zbylém úseku trasy se změna projeví pouze změnou čísel spojů.

#

NA KUS ŘEČI S .... SASKIA BUREŠOVÁ, 18. záři, KD Rostoklaty, v 19 hodin - pozvánka

Datum: 20. 8. 2018

V rámci cyklu "Na kus řeči s.." vás srdečně zveme na příjemný večer do kulturního domu v Rostoklatech. Moderuje Jiří Vaníček.Vstupenky budou v prodeji na OÚ od 1.9.2018 (cena 100,- Kč).

Havelka - Uhelné sklady Křinec nabízí letní slevy uhlí při objednávce do 31.8.2018

Datum: 20. 8. 2018

Nad 40 q skládání pásem a doprava zdarma.
Telefon: 725 028 323

Příjem žádostí v programu Dešťovka stále probíhá

Datum: 2. 8. 2018

Rádi bychom informovali, že Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání odpadní vody pro zálivku zahrady nebo splachování toalet.Abychom ještě více zjednodušili cestu majitelů rodinných domů, připravili jsme pro ně ilustrativní pomůcku - vyplněné vzorové žádosti a vzory dalších základních dokumentů, které jsou potřebné k získání dotace. Informace o tom, jaké náklady, úspory a návratnost mohou dotované systémy domácnosti přinést mohou být zahrnuty i souhrnné informace (vypracované na základě skutečně realizovaných projektů). Přehled využijí především ti, kteří se zajímají o nadbytečné využívání systému na hospodaření se stálou vodou. Všechny vzory formulářů jsou k dispozici ke stažení zde.
Státní fond životního prostředí ČR, www.dotacedestovka.cz

Dotazy zodpoví jen odbor životního prostředí a zemědělství v Českém Brodě,

náměstí Husovo 70, mail: vodicka@cesbrod.cz , tel .: 321 612 181, 602 334 233

Informace k postřikům vozovky na místních komunikacích

Datum: 1. 8. 2018

Zítra proběhne postřik posledních komunikaci, proto žádáme obyvatele těchto lokalit, aby svá vozidla neparkovali na vozovce. Děkuji

Obdrželi jsme ke zveřejnění z Českého Brodu

Datum: 1. 8. 2018

Výzva k hospodárnému využití odběrů vody

Vzhledem ke stávající a stále se zhoršující celorepublikové hydrogeologické situaci, včetně území ORP Český Brod, vyzývá vodoprávní úřad občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně využívali odběry jak povrchové vody (vodní nádrže a toky), tak podzemní vody (domovní studny) i vody z veřejných vodovodů. Zejména omezili odběry vody pro účely mytí aut a techniky, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků.

Ing. Rostislav Vodička
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
V Českém Brodě, dne 1.8.2018

Informace o stavu vody

Datum: 30. 7. 2018

Obdrželi jsme informaci, že voda je puštěna a zároveň došlo k výměně čerpadla za výkonnější. Bylo zjištěno, že za poslední dobu je přítok vody snížen z 2,6 l/s na 1,8 l/s, proto se prověřuje, zda pokles výkon rok starého čerpadla, nebo je to suchem.

Info k vodě

Datum: 29. 7. 2018

Stav vodojemu je na 10% pro je nezbytné vypnout vodu!

Aktuální info o stavu vody

Datum: 27. 7. 2018

Stav vody ve vodojemu klesl na 23% a situace se zkomplikovala tím, ze na Hradesine je plánována odstávka elektřiny. Ta způsobuje, ze do vodojemu nepřitéká další voda, proto dnes bude nezbytné vodu uzavřít. Doufejme, že zásoba vydrží co nejdéle a k vypnutí dojde až ve večerních hodinách.

Informace o stavu vody

Datum: 26. 7. 2018

Obdrželi jsme informaci, že celý týden je zvýšená spotřeba vody a zásoba ve vodojemu klesla na 37%. Pokud nedojde k šetření hrozí, že zítra na noc bude vypnuta!

#

Pozvánka na poznávací autobusový zájezd TISMICE a TUCHORAZ, sobota 15.9.2018 od 9 hodin

Datum: 19. 7. 2018

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve spolupráci s Obcí Tismice a Sady Tuchoraz vás zvou na poznávací autobusový zájezd s komentovaným výkladem J. Psoty. Program zájezdu a informace o přihlášení naleznete v příloze.

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké - Kolín

Datum: 13. 7. 2018

Určeno pro uživatele drog a osoby blízké (rodiče, partneři, přátele). Adresa: Kolín 2, Na Pustině 1068, telefon: 735 757 095, další podrobnosti o nabízené pomoci naleznete v příloze.

UPOZORNÉNÍ na pokládku nových povrchů před uvedenými nemovitostmi dne 13.7.2018

Datum: 12. 7. 2018

Dne 13.7. bude stavba dělat nové povrchy komunikací od kostela k MŠ, od obchodu k MŠ a od hřiště k MŠ. Prosíme, abyste v pátek 13.7. od 7 hodin do soboty 14.7. na uvedených komunikacích neparkovali! Týká se nemovitostí HORKA 27, 17, 37, 11, 7, 6, 12, 5, 9, 48, 15, 4, 18, 24, 16, 8. PŘIŠIMASY 37, 52, 43, 53, 54, 1, 24, 32. Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci. OÚ

#

HRADEŚÍNSKÉ STRUNY 2018 - sobota 21. 7. od 13 hodin

Datum: 11. 7. 2018

Pozvánka na letní hudební country festival. U příležitosti jubilejního 10. ročníku tohoto festivalu se koná také zahajovací COUNTRY BÁL - v pátek 20.7.2018 od 20 hodin v hospodě NA HRADĚ, hrají HOLOKRCI. Pozvánky a program naleznete v příloze.

Nalezený pes - yorkšír (Rostoklaty - Tuklaty)

Datum: 10. 7. 2018

V sobotu 7.7.2018 byla na cestě z Rostoklat do Tuklat odchycena fena yorkšíra. Stáří: cca 2- 3 roky
Informace o feně: paní Froncová, mobil 603 994 269.

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obec. živnostenského úřadu

Datum: 10. 7. 2018

Předpokládaný nástup je 1.8.2018, další informace a kvalifikační požadavky naleznete v příloze. Lhůta pro podání přihlášky je do 27.7.2018.

Harmonogram svozů od 1.7.2018

Datum: 4. 7. 2018

zde máte nové termíny svozů, kde jsou přidány svozy plastů.

ODEČET ELEKTROMĚRŮ

Datum: 2. 7. 2018

Oznamujeme občanům, že odečet elektroměrů v naší obci proběhne v týdnu
( 16.7. – 20.7.2018).
V případě, že nebudete k zastižení je možné stav elektroměru zanechat na viditelném místě nebo kontaktovat zástupce ČEZ mob. 725 531 662

Úřední hodiny OÚ v měsíci červenci a srpnu

Datum: 29. 6. 2018

Obecní úřad bude mít během měsíce července a srpna úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a ve středu od 17:00 hodin do 18:30 hodin.

Zobrazeno 151-180 ze 655

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 6. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 164
TÝDEN: 954
CELKEM: 715813

Mobilní aplikace

V obraze

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie