Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Zobrazeno 121-150 ze 612

Havelka - Uhelné sklady Křinec nabízí letní slevy uhlí při objednávce do 31.8.2018

Datum: 20. 8. 2018

Nad 40 q skládání pásem a doprava zdarma.
Telefon: 725 028 323

Příjem žádostí v programu Dešťovka stále probíhá

Datum: 2. 8. 2018

Rádi bychom informovali, že Státní fond životního prostředí ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání odpadní vody pro zálivku zahrady nebo splachování toalet.Abychom ještě více zjednodušili cestu majitelů rodinných domů, připravili jsme pro ně ilustrativní pomůcku - vyplněné vzorové žádosti a vzory dalších základních dokumentů, které jsou potřebné k získání dotace. Informace o tom, jaké náklady, úspory a návratnost mohou dotované systémy domácnosti přinést mohou být zahrnuty i souhrnné informace (vypracované na základě skutečně realizovaných projektů). Přehled využijí především ti, kteří se zajímají o nadbytečné využívání systému na hospodaření se stálou vodou. Všechny vzory formulářů jsou k dispozici ke stažení zde.
Státní fond životního prostředí ČR, www.dotacedestovka.cz

Dotazy zodpoví jen odbor životního prostředí a zemědělství v Českém Brodě,

náměstí Husovo 70, mail: vodicka@cesbrod.cz , tel .: 321 612 181, 602 334 233

Informace k postřikům vozovky na místních komunikacích

Datum: 1. 8. 2018

Zítra proběhne postřik posledních komunikaci, proto žádáme obyvatele těchto lokalit, aby svá vozidla neparkovali na vozovce. Děkuji

Obdrželi jsme ke zveřejnění z Českého Brodu

Datum: 1. 8. 2018

Výzva k hospodárnému využití odběrů vody

Vzhledem ke stávající a stále se zhoršující celorepublikové hydrogeologické situaci, včetně území ORP Český Brod, vyzývá vodoprávní úřad občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně využívali odběry jak povrchové vody (vodní nádrže a toky), tak podzemní vody (domovní studny) i vody z veřejných vodovodů. Zejména omezili odběry vody pro účely mytí aut a techniky, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků.

Ing. Rostislav Vodička
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
V Českém Brodě, dne 1.8.2018

Informace o stavu vody

Datum: 30. 7. 2018

Obdrželi jsme informaci, že voda je puštěna a zároveň došlo k výměně čerpadla za výkonnější. Bylo zjištěno, že za poslední dobu je přítok vody snížen z 2,6 l/s na 1,8 l/s, proto se prověřuje, zda pokles výkon rok starého čerpadla, nebo je to suchem.

Info k vodě

Datum: 29. 7. 2018

Stav vodojemu je na 10% pro je nezbytné vypnout vodu!

Aktuální info o stavu vody

Datum: 27. 7. 2018

Stav vody ve vodojemu klesl na 23% a situace se zkomplikovala tím, ze na Hradesine je plánována odstávka elektřiny. Ta způsobuje, ze do vodojemu nepřitéká další voda, proto dnes bude nezbytné vodu uzavřít. Doufejme, že zásoba vydrží co nejdéle a k vypnutí dojde až ve večerních hodinách.

Informace o stavu vody

Datum: 26. 7. 2018

Obdrželi jsme informaci, že celý týden je zvýšená spotřeba vody a zásoba ve vodojemu klesla na 37%. Pokud nedojde k šetření hrozí, že zítra na noc bude vypnuta!

#

Pozvánka na poznávací autobusový zájezd TISMICE a TUCHORAZ, sobota 15.9.2018 od 9 hodin

Datum: 19. 7. 2018

Klub přátel historie a přírody Úval a okolí ve spolupráci s Obcí Tismice a Sady Tuchoraz vás zvou na poznávací autobusový zájezd s komentovaným výkladem J. Psoty. Program zájezdu a informace o přihlášení naleznete v příloze.

Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby blízké - Kolín

Datum: 13. 7. 2018

Určeno pro uživatele drog a osoby blízké (rodiče, partneři, přátele). Adresa: Kolín 2, Na Pustině 1068, telefon: 735 757 095, další podrobnosti o nabízené pomoci naleznete v příloze.

UPOZORNÉNÍ na pokládku nových povrchů před uvedenými nemovitostmi dne 13.7.2018

Datum: 12. 7. 2018

Dne 13.7. bude stavba dělat nové povrchy komunikací od kostela k MŠ, od obchodu k MŠ a od hřiště k MŠ. Prosíme, abyste v pátek 13.7. od 7 hodin do soboty 14.7. na uvedených komunikacích neparkovali! Týká se nemovitostí HORKA 27, 17, 37, 11, 7, 6, 12, 5, 9, 48, 15, 4, 18, 24, 16, 8. PŘIŠIMASY 37, 52, 43, 53, 54, 1, 24, 32. Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci. OÚ

#

HRADEŚÍNSKÉ STRUNY 2018 - sobota 21. 7. od 13 hodin

Datum: 11. 7. 2018

Pozvánka na letní hudební country festival. U příležitosti jubilejního 10. ročníku tohoto festivalu se koná také zahajovací COUNTRY BÁL - v pátek 20.7.2018 od 20 hodin v hospodě NA HRADĚ, hrají HOLOKRCI. Pozvánky a program naleznete v příloze.

Nalezený pes - yorkšír (Rostoklaty - Tuklaty)

Datum: 10. 7. 2018

V sobotu 7.7.2018 byla na cestě z Rostoklat do Tuklat odchycena fena yorkšíra. Stáří: cca 2- 3 roky
Informace o feně: paní Froncová, mobil 603 994 269.

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obec. živnostenského úřadu

Datum: 10. 7. 2018

Předpokládaný nástup je 1.8.2018, další informace a kvalifikační požadavky naleznete v příloze. Lhůta pro podání přihlášky je do 27.7.2018.

Harmonogram svozů od 1.7.2018

Datum: 4. 7. 2018

zde máte nové termíny svozů, kde jsou přidány svozy plastů.

ODEČET ELEKTROMĚRŮ

Datum: 2. 7. 2018

Oznamujeme občanům, že odečet elektroměrů v naší obci proběhne v týdnu
( 16.7. – 20.7.2018).
V případě, že nebudete k zastižení je možné stav elektroměru zanechat na viditelném místě nebo kontaktovat zástupce ČEZ mob. 725 531 662

Úřední hodiny OÚ v měsíci červenci a srpnu

Datum: 29. 6. 2018

Obecní úřad bude mít během měsíce července a srpna úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a ve středu od 17:00 hodin do 18:30 hodin.

Komunitní plánování sociálních služeb

Datum: 20. 6. 2018

v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod“ reg. č CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587 jsme připravili dotazník, jehož cílem je zjistit mezi obyvateli Vaší obce míru potřebnosti sociálních služeb a informovanost o těchto službách.
Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření v oblasti sociálních služeb.

#

SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA V PŘIŠIMASECH, sobota 30.6.2018 od 14 hodin

Datum: 13. 6. 2018

Srdečně váz zveme na Slavnosti sv. Petra a Pavla, začínáme ve 14 hodin u kostela slavnostním zvoněním. Těšit se můžete na bohatý kulturní program vč. živé hudby, zpěvu dětí z MŠ, ukázek šermu a složek integrovaného záchranného systému, pohádky pro děti a hudební zábavy s kapelou HOLOKRCI. Občerstvení zajištěno. Podrobný program v příloze. Těšíme se na vás.

#

Pozvánka na procházku POLEM LOMEM, sobota 16.6.2018 od 9 hodin

Datum: 12. 6. 2018

Spolek sousedů Vás zve na komentovanou procházku POLEM LOMEM v sobotu 16.6. Sraz v 9 hodin u škvorecké radnice. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.

Znovu upozorňujeme na platnost vyhlášky 1-2018

Datum: 10. 6. 2018

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ AUTOMOBILŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRADY Z OBECNÍHO VODOVODU

Informace o stavu vody

Datum: 9. 6. 2018

Právě jsme obdrželi info ze Stavokompletu, ze voda klesla na 15% a tudíž dojde ve večerních hodinách k vypnutí, aby se během noci udělala zásoba.

Krajský soud v Praze - nabídka spolupráce občanům na funkci přísedícího KS v Praze

Datum: 8. 6. 2018

Krajský soud v Praze hledá kandidáty na funkci přísedících Krajského soudu v Praze. Podrobnosti, předpoklady kandidátů a kontakty naleznete v příloze.

Změny ve vydávání cest. pasů, občanských průkazů a řidičských průkazů od 1.7.2018

Datum: 8. 6. 2018

Ministerstvo vnitra upozorňuje na změny ve vydávání dokladů od 1.7.2018 - letáky ke stažení.

III. etapa hlavních komunikací

Datum: 6. 6. 2018

Vážení spoluobčané,
dle posledních informací ze stavby zítra proběhne pokládka spodní vrstvy povrchu. Začnou od křižovatky a kasají se, ze zvládnou během dne jak Limuzskou, tak Úvalskou. Každopádně je třeba respektovat, ze na povrch není možné v tento den vjíždět! Obyvatelé ulice u bytovek mají možnost vyjíždět v době od pul 7 ráno do 22 hodin přes fy SAF za což děkujeme.
Finální vrstva povrchu bude probíhat v pondělí a v úterý a platí to samé. Kde bude ten den nový povrch, není možné na něj vjíždět!

Informace o stavu vody !

Datum: 6. 6. 2018

Bohužel musíme opět zveřejnit zprávu ze Stavokompletu!
Dobry den. Z důvodu opět velkých spotřeb vody je možné, že ve vodojemu dojde voda. Momentalni stav vodojemu je 27%.

Drůbež Červený Hrádek - prodej 11. 6. 2018 ve 13:15 hodin

Datum: 4. 6. 2018

Prodej drůbeže se uskuteční u hostince, informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
nebo www.drubezcervenyhradek.cz.

#

Pozvánka na rodinné běhy O POHÁR KLEPCE v neděli 17.6.2018

Datum: 30. 5. 2018

Sokol Přišimasy srdečně zve na již 6. ročník rodinného běhu O pohár Klepce. Místo startu u balvanu Slouha, starty od 10 hodin. Propozice, časový harmonogram a mapku tratí naleznete v příloze.

Informace o prázdninové pracovní době a dovolené - MUDr. Michaela Maříková

Datum: 30. 5. 2018

Ordinace bez sestry:
11. - 15.6.2018

Prázdninová pracovní doba:
po - út 8:00 - 13:00 hod.
st 12:30 - 17:30 hod.
čt - pá 8:00 - 13:00 hod.

DOVOLENÁ:
26.-29.6. akutně zastupuje MUDr.Hrabánková
3. - 4.7. akutně zastupuje MUDr.Schmidtová
6. - 16.8.akutně zastupuje MUDr.Karásková
20. -24.8 akutně zastupuje MUDr.Hrabánková

Zajistěte si včas předepsání vašich léků. To není akutní péče!

Nový jízdní řád BUS 423 a 435 platný od 30.5.2018

Datum: 25. 5. 2018

Linka 423 – ve Škvorci, Přišimasech a Hradešíně v trvalém stavu, výluka v Úvalech trvá = výlukový JŘ.
Linka 435 ale bude ve výluce díky uzavírce silnic III/10163 a III/1135 a jejich křižovatky.

V důsledku toho budou spoje, obsluhující zastávky v úseku „Tismice, Hřbitov“ až „Hradešín, ObÚ“ vedeny po objízdné trase mezi Limuzy a Přišimasy, a sice po I/12 a II/101 přes Úvaly a Škvorec s nárůstem jízdní doby cca 10 minut.

Linka obslouží všechny „svoje“ zastávky, pouze zastávky „Tismice, Limuzy“ budou v obci.

Jeden dopolední pár spojů a první odpolední v pracovní dny pojede jen do Limuz, protože zajet až do Hradešína by časově nezvládl.

V sobotu a neděli ranní spoj z Českého Brodu do Hradešína pojede o 15 minut později (návaznost od vlaku nebyla a nebude, a stihne odjet z centra těsně po šesté hodině, což by se stále mohlo hodit jako po noční). Večerní spoj do Českého Brodu pojede o půl hodiny později.

Objížďka způsobuje velký nárůst jízdní doby, v důsledku čehož jsou vybrané spoje v pracovní den ukončeny v Limuzech v zastávce přemístěné do centra obce. Spoje směr Hradešín a spoje v Limuzech začínající ve směru Český Brod jedou od zastávky u rybníka, ostatní spoje ve směru Český Brod z protilehlé zastávky. Zastávka na III/1135 nebude obsluhována.

Zastávky v Přišimasech a Hradešíně jsou již v pravidelných polohách.

Zobrazeno 121-150 ze 612

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2020

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 75
TÝDEN: 927
CELKEM: 681135

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie