Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 729

Informace o nevyvezených nádobách

Datum: 4. 9. 2020

Obdrželi jsme informaci od Nykosu, že v úterý 1.9.2020, nebyl svezen papír v ulicích Na Horkách a Luční z důvodu výkopu přes cestu. Domluvili jsme se na náhradním svozu v této lokalitě na pondělí 14.9.2020. Připravte si prosím na tento den nádoby.
Dále nebyl svezen plast ve Skřivanech v ulice Krátká a část Zahradní z důvodu zaparkovaného vozidla (RZ - 1SN 4036). Náhradní svoz je domluvený na pondělí 7.9.2020.
Pokud máte možnost, informujte své sousedy.

Mimořádná opatření platná od 1.9.2020 do odvolání vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR

Datum: 2. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 do odvolání platí níže uvedená mimořádná opatření.

Plakát

Pozvánka na 55. ročník závodu Mladé Běchovice, sobota 19. září 2020

Datum: 1. 9. 2020

Předáváme informace od ředitele závodu p. Jecha.

Informace ke svozu jedlých olejů a tuků v PET lahvích

Datum: 7. 8. 2020

Informace ke svozu jedlých olejů a tuků v PET lahvích od společnosti NYKOS a.s.  - srpen 2020

Již několikrát jsem Vás informovala o možnosti občanů odevzdávat jedlý olej a tuk v PET lahvích k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, kterou vystrkují občané ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír).

Znovu na to upozorňuji, že nabídka stále platí a svozy se v tomto duchu v mnoha obcích ujaly.

Bohužel někde máme stále problémy s nádobami, ve kterých je jedlý olej a tuk předáván, a také s množstvím, které je předáváno.

Pro vysvětlení:
Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem (ne zacvakávací, neboť to při jízdě vyskakuje a olej se vylévá). Kastlík na autě pro tyto účely vyrobený má omezenou kapacitu a je též nutné dodržet všechna pravidla pro bezpečný převoz odpadu a neznečišťovat při tom komunikace.
PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve (viz foto níže) – zaplníme si box prázdnými lahvemi a plné pak musíme u nádob nechat, neboť se už na auto nevejdou.
Dále jsme v souvislosti s touto službou zaznamenali několik reklamací – když už se právě oleje do auta nevejdou, posádka lahve na místě nechává. Pokud je splněno vše viz výše, není lahev svezena právě z důvodu kapacity na autě. Žádáme občany, aby lahev přiložili k nádobě při jakémkoliv dalším svozu. Děkujeme za pochopení.

Ing. Petra Javůrková Obchodní zástupce
Marius Pedersen a.s. | Průběžná 1940/3 | Hradec Králové 500 09
Provozovna Říčany | Březinova 1650 | Říčany 251 01
 www.mariuspedersen.cz/mpricany

Plakát

Pozvánka " NA KUS ŘEČI S...TEREZOU KOSTKOVOU" - KD Rostoklaty 3.9.2020 od 19 hodin

Datum: 7. 8. 2020

Přijměte pozvánku na další pořad z cyklu "Na kus řeči s...", tentokrát s Terezou Kostkovou. Prodej vstupenek zahájen na OÚ, rezervace možná na telefonu 321 672 890.

Pozvánka

Kulturní pozvánka - Nokturno u jezírka ve čtvrtek 23.7.2020 od 20 hodin ve Škvorci

Datum: 17. 7. 2020

Savoia Castle, nádvoří u jezírka, Škvorec.
Rezervace míst k sezení na e-mailu alena.dryakova@spoleksousedu.cz nebo sms na číslo 777 333 158.

odečet elektřiny

ODEČET ELEKTROMĚRŮ v týdnu od 13. 7. 2020

Datum: 14. 7. 2020

Odečet elektroměrů bude probíhat od 13.7. do 19.7.2020,
V případě, že nebudete k zastižení je možné stav elektroměru zanechat na viditelném místě nebo kontaktovat zástupce ČEZ – tel.: 725 531 662.

obrázek

Prodej borůvek 110,- Kč/litr - u prodejny potravin

Datum: 2. 7. 2020

Po úspěchu v loňském roce předáváme informace k prodeji borůvek v naší obci. Termíny a kontakt naleznete v příloze.

ÚH

Úřední hodiny OÚ v měsíci červenci a srpnu

Datum: 30. 6. 2020

Obecní úřad bude mít během měsíce července a srpna úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a ve středu od 17:00 hodin do 18:30 hodin.

Informace - neuhrazené platby za svoz komunálního odpadu

Datum: 24. 6. 2020

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu (i poplatku za psa) uplynula 29.2.2020. Důrazně žádáme vlastníky nemovitostí, kteří platbu dosud neprovedli, aby tak ihned učinili, jinak se vystavují možnosti sankce ze strany správce poplatku. Všechny informace k platbě poplatků naleznete na webu obce https://www.prisimasy.cz/prakticke-info/svoz-odpadu/a byly také ve Zpravodaji č. 1/20
https://www.prisimasy.cz/zivot-v-obci/zpravodaj/.
Děkujeme za pochopení

Aktuální informace provozovatele o kvalitě vody 23.6.2020 v 11:20 hodin

Datum: 23. 6. 2020

V dopoledních hodinách bylo provedeno proplachování vodovodních řadů. Zároveň došlo k naředění vody ve vodojemu a do vodovodního sítě je již dodávána voda splňující veškeré parametry dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Během odpoledních hodin dojde k odstraňování cisteren s pitnou vodou. Případný zápach chlóru ve Vašich vnitřních rozvodech postupně odezní používáním vody ve Vaší nemovitosti. S díky za spolupráci a trpělivost.

Aktuální informace o kvalitě vody od provozovatele

Datum: 22. 6. 2020

Dobrý večer, chci Vás opět informovat o aktualnim stavu vody. Vodojem je naplněn na kapacitu 38 % a obsah volného chloru klesl na hodnotu 0.26mg/l. V současné době je přítok do vodojemu stale nižší než odběry obcí. Přes noc se snad stav stabilizuje a zitra bude možné zrušit omezení týkající se používání vody.
S pzdravem Michal Gruber Stavokomplet.

Porucha dávkovacího čerpadla 22.6. - k pití a vaření používejte vodu z cisteren, které jsou na cestě

Datum: 22. 6. 2020

22.6.2020

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín - porucha dávkovacího čerpadla
Z důvodu poruchy dávkovacího čerpadla chlóru a na základě dnešního provedeného měření  (22.6.2020) na přítomnost volného chlóru, který stále převyšuje hygienické limity, nedoporučujeme vodu dodávanou vodovodem pro veřejnou potřebu používat do odvolání k pití a vaření. V případě, že takovou vodu požijete, nehrozí vážnější zdravotní problémy. Osobám s citlivou pokožkou může voda při osobní hygieně způsobit mírné podráždění. Náhradní zásobování cisternami bude: Hradešín před OÚ, Přišimasy před obchodem, Skřivany - odbočka na Klepec.
Děkujeme za pochopení.

foto

Vyjádření provozovatele ke kvalitě pitné vody

Datum: 21. 6. 2020

Dne 21.6.2020 byla zjištěna závada v řídícím systému dávkovacího čerpadla chlornanu sodného, které zabezpečuje hygienizaci pitné vody. Tato závada byla zapříčiněna přepětím v síti, které částečně poškodilo kontrolní a řídící systém dávkovacího čerpadla. Z tohoto důvodu došlo k nadávkování chlornanu sodného ve vyšší dávce. Poslední kontrola dávkování byla provedena v pátek 19.6.2020 a byla v pořádku. Bylo naměřeno 0.14 mg/l volného chloru. Tyto kontroly jsou prováděny periodicky 2x až 3x týdně. V současné době dochází k ředění vody ve vodojemu a obsah volného chloru klesá. Současná hodnota je 0.38 mg/l. Za vzniklé potíže které byly zapříčiněny selháním řídícího systému se omlouváme.

Informace k uzavření sportovního areálu 1

Informace k uzavření sportovního areálu

Datum: 16. 6. 2020

Vážení občané, milé děti obce Přišimasy,

při realizaci rekonstrukce našeho sportovního areálu v ulici Ke Hřišti, došlo dne 15.6.2020 k celkovému uzavření a oplocení celého areálu z bezpečnostních důvodu. Naším zájmem je akci zrealizovat v co možná nejkratším termínu a s co nejmenším dopadem na obyvatele dotčené lokality.
V celém sportovním areálu SK Podlipanu Přišimasy, budou probíhat stavební práce dokonce letošního roku 12/2020. Z tohoto důvodu, je kompletně areál oplocen, aby nebyla ohrožena bezpečnost našich občanů. Za dočasné uzavření areálu a dětského hřiště, se Vám velice omlouváme především dětem a jejich rodičům, které hřiště využívají pravidelně a věříme, že pozitiva vyplývající ze samotné rekonstrukce, všichni občané obce Přišimasy přivítají a společně realizaci tohoto projektu oslavíme při slavnostním otevření v 1Q roku 2021.

S pozdravem,

Lukáš Daněk – předseda
SK PODLIPAN PŘIŠIMASY, z.s.

Informace ke svozu komunálního odpadu - upozornění

Datum: 3. 6. 2020

Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu svozová firma stále nachází mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří (viz fotografie v příloze z překládací stanice) - a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, budou posádky vozů vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice nebude vysypána.
Děkujeme za pochopení

Sdělení společnosti Ropid - navrácení spojů v ČB do trvalého stavu

Datum: 2. 6. 2020

Na základě oznámení zhotovitele dochází k významnému zkrácení výluky způsobené opravou komunikace Žitomířská v Českém Brodě. Linky 426, 435, 491 a 662 jsou od zahájení provozu ve čtvrtek 4.6.2020 navráceny do trvalého stavu a je obnovena obsluha zastávky „Český Brod, Muzeum“ v obou směrech dle pravidelných jízdních řádů.

Prodej slepic v neděli 7.6.2020 ve 13:15 hodin - před hostincem U Sokola

Datum: 1. 6. 2020

Drůbež Červený Hrádek bude prodávat slepice snáškových plemen Tetra.
Bližší informace a objednávky na telefonech 601 576 270, 728 605 840

Připomínáme platnost opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu (1.6. - 31.8.2020)

Datum: 1. 6. 2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Dočasně se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2020 do 30.8.2020. Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Opatření se vztahuje na obce a jejich části: Přišimasy, Hradešín

Kontakt na firmy, které dovážejí vodu v cisterně:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

Oznámení

OZNÁMENÍ - SVOZ ŽELEZA již tuto sobotu 30. 5. 2020

Datum: 28. 5. 2020

Svoz železa zajišťují fotbalisté, kteří budou dopoledne
projíždět obcí a nakládat železo.

Prázdninový provoz ordinace MUDr. Maříkové

Datum: 28. 5. 2020

Letní prázdninová doba:
PO+ÚT+ČT+PÁ 8.00 – 13.00
ST 12.30- 17.00

DOVOLENÁ
29.6 – 3.7
3.8 - 14.8
Zajistěte si včas své pravidelné léky.

HLASUJTE a pomozte získat prostředky na techniku k digitalizaci kina a bibliobox v Českém Brodě

Datum: 28. 5. 2020

Rádi bychom Vás požádali o podporu, do 16. 6. 2020 hlasujte zde http://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani a pomozte nám získat 400 000 Kč na bibliobox a techniku k digitalizaci kina.

Vaším hlasem umožníte obyvatelům Českého Brodu a okolního spádového regionu chodit 4x týdně do kina na premiérové filmy a vracet knihy i mimo provozní dobu knihovny.

Název projektu: Prima Kino a Knihovna Český Brod.

Hlasovat mohou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší 18 let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni, tj. musíte vyplnit datum narození a číslo OP.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny.

Za případné přeposlání této zprávy na Vaše kontakty předem děkujeme.

Tým KD SVĚT Český Brod a CVIKU (Centrum vzdělávání, informací a kultury)

Tržnice Pošembeří otvírá pro vás!! Region Pošembeří o.p.s. www.posemberi.cz

Datum: 27. 5. 2020

Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás !!
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií COVID- 19 v naší zemi a rádi bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu malých a středních podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a první příspěvky jsou již k dispozici...... podrobnosti naleznete v příloze.otrava jedem

Informace o výskytu otravy dravce jedem.

Datum: 26. 5. 2020

Vážení spoluobčané. V okolí naší obce (pole a lesy) byla prokázána otrava dravce karbofuranem. Jde o nervově paralyticky jed, umisťovaný do živočišných návnad (maso, drobné zvířectvo pohozené v krajině). Traviči se tak snaží hubit dravé ptáky. Buďte obezřetní, nalez podezřele uhynulých dravců nebo návnad hlaste policii na 158. Chraňte své malé děti a také psy. OU Přišimasy

Dovoz vody do bazénů

Datum: 26. 5. 2020

zde naleznete firmy, které vodu dovážejí:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

Návrat linek PID do normálu od 18.5.2020

Datum: 15. 5. 2020

Na základě ukončení nouzového stavu, obnovení plného provozu vlaků, postupného otevírání škol a pokynu hejtmanky jsou všechny níže uvedené linky PID od 18.5.2020 navráceny do trvalého stavu (vyjma linek, ovlivněných výlukou).

423 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do plnohodnotného trvalého stavu,jízdní řády mají platnost 18.5. – 12.12.20

435 – obnova školních spojů, resp. rozdělení na „škola vs prázdniny“ – návrat do trvalého stavu z hlediska spojů, ale trvá výluka „Žitomířská“ v Českém Brodě, jízdní řády mají platnost 18.5. – 29.6.20

Aktuální informace pro živnostníky - od 13.5. je možné žádat o bezúročnou půjčku

Datum: 14. 5. 2020

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru. Další informace naleznete v příloze.

Zrušení zastávky Č. Brod - Muzeum - informace společnosti ROPID

Datum: 6. 5. 2020

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 11.5.2020 do 29.6.2020 dočasně zrušena pro všechny spoje všech linek v obou směrech zastávka „Český Brod, Muzeum“. Náhradou bude zastávka „Český Brod, Nemocnice“. Časové polohy v ostatních zastávkách budou zachovány.
Spoje končící v zastávce „ČB, Muzeum“, budou ukončeny u nemocnice.
Od 18.5. předpokládáme změnu trasy, protože by měla být zprovozněna křižovatka Žitomířská x Komenského pro průjezd ulicí Komenského. Toto bude bez dopadu na jízdní řády.
V tuto chvíli předpokládáme, že k obnovení provozu linek PID z pohledu školních spojů dojde od 25.5. současně s otevřením škol.
Přestože budou školní spoje od 25.5. v provozu, nebudou do 29.6. obsluhovat zastávku „ČB, Muzeum“.

Upozornění: dodatečně k této výluce bude pro linku 491 schválen jízdní řád s platností od „obnovení školního vyučování“, jelikož změna JŘ související s touto výlukou se na lince 491 projeví právě jen u ranních školních spojů směr ČB,žst., které v současnosti nejedou (předpokládaný termín platnosti JŘ od 25.5.). Dopad na linku 491 bude vedení těchto spojů přes zastávku „ČB, Muzeum“, přičemž tyto spoje neobslouží zastávku „ČB, Sídliště“ (sled zastávek bude …….. Tismice, Na Kopečku – Český Brod, Nemocnice – (možná) Český Brod, Na Bulánce – Český Brod, Jungmannova - Český Brod, J.Kouly - Český Brod, žel.st.

nebezpečný odpad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - sobota 9.5.2020

Datum: 24. 4. 2020

Prosíme občany, aby v zájmu ochrany zdraví, při předávání odpadu dodržovali bezpečnou vzdálenost a použili ochranné pomůcky, děkujeme.

08:55 - 09:10 Skřivany u separačních nádob
09:15 - 09:30 Přišimasy u obchodu
09:35 – 09:50 Přišimasy křižovatka na Limuzy

velkoobjemový odpad

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - sobota 2.5.2020

Datum: 24. 4. 2020

Kontejnery budou přistaveny od 8 do 10 hodin k fotbalovému hřišti.

Zobrazeno 61-90 ze 729

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 4. 2021

oblacno

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 39
TÝDEN: 1284
CELKEM: 777039

Mobilní aplikace

V obraze

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie