Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Zobrazeno 571-600 ze 646

OZNÁMENÍ Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu firmou NYKOS proběhne v sobotu dne 27.4.2013

Datum: 9. 4. 2013

Nebezpečný odpad: televize, pneumatiky, barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, ledničky, obaly od barev, mastné hadry.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek.

Nevozte do sběru!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad

Nutné: odpad předat osobně posádce, nepředaný odpad nebude odvezen.

#

Zveme Vás na DEN ZEMĚ NA KLEPCI, který se koná 20. dubna 2013 od 14 hodin

Datum: 9. 4. 2013

VII. ročník ekologického setkání na vrchu Klepce, mezi obcemi Přišimasy- Limuzy

#

Město Český Brod zve občany

Datum: 14. 3. 2013

na zábavný pořad s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem,
který se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2013 v kině.
Jedná se o nevýdělečnou akci a vstupné je pouze symbolické. Český Brod je partnerem, který
poskytuje bezplatně sál, zajišťuje diváky a odborníky ochotné diskutovat.

#

CHARITATIVNÍ SBÍRKA ŠATSTVA A OBUVI

Datum: 21. 2. 2013

Firma RE CO CZECH s.r.o. informuje občany, že dne 1.3.2013 od 9 hodin probíhá charitativní sbírka.
V uvedený den bez ohledu na počasí, bude obcí projíždět označené vozidlo. Doporučují vložit věci do zatahovacího igelitového pytle i s označením pro snažší identifikaci.
DAROVAT MŮŽETE:
všechny druhy oblečení
boty
lůžkoviny, přikrývky
a další textil
Více info: www.recoczech.com,
773 656 562

#

SK Podlipan Přišimasy si vás dovoluje pozvat na MAŠKARNÍ VESELICI

Datum: 13. 2. 2013

která se koná 23.2.2013 v sále místní sokolovny
Pro děti od 14 hodin, vstupné dobrovolné
Pro dospělé od 20 hodin, vstupné 90,-Kč

Veřejné osvětlení v lokalitě pod Hradešínem

Datum: 9. 2. 2013

Informujeme občany z této lakality, že po té co nám byla ve čtvrtek nahlášena nefunkčnost veřejného osvětlení bylo technikem zjištěno, že jde o vypadlý jistič. Dnes jsme obdrželi informaci, že stále dochází k výpadku, proto jsme o této skutečnosti informovali technika a ten se pokusí v pondělí závadu odstranit. Děkujeme za pochopení

#

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 25. až 26. ledna 2013

Datum: 27. 1. 2013

Volební účast 61,51%
Počet voličů 556
Počet odevzdaných obálek 342
Počet platných hlasů 339

SK Podlipan Přišimasy si Vás dovoluje pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES

Datum: 14. 1. 2013

který se koná 19.1.2013 v sále místní sokolovny od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina SYNTÉZA. Čeká Vás příjemná zábava a bohata tombola. Vstupné 90,-Kč

#

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. až 12. ledna 2013

Datum: 14. 1. 2013

Volební účast 61,55%
Počet voličů 554
Počet odevzdaných obálek 341
Počet platných hlasů 340

#

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA

Datum: 14. 1. 2013

Starosta obce Přišimasy
podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
oznamuje:
1.
II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

• v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Ve dnech 7. - 9. ledna 2013 proběhl v kanceláři Region Pošembeří o.p.s příjem žádostí 8.výzvy STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER ZIMA 2012 - 2013.

Datum: 14. 1. 2013

•Zastupitelstvo obce Přišimasy dne 8.1.2013 podalo žádosti o dotaci z
Programu rozvoje venkova na projekt „Víceúčelové parkoviště jako součást sportovního areálu v Přišimasech“ Více o projektu naleznete v liště " Fotbalové hřiště"

Poplatky v roce 2013

Datum: 9. 1. 2013

Poplatek ze psů: 1 pes starší 3 měsíců 50,-Kč, každý další pes starší 3 měsíců 75,- Kč
Místní poplatek za odvoz TKO - je nutné zaplatit do 28. 2. 2013
Sazba poplatku:
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :

600,-Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok.


Stále platí známkový systém na popelnice. Při platbě obdrží občané známku, která
musí být vylepena na nádobu nejpozději 28. 2. 2013. Po tomto termínu nebudou TKO nádoby bez známky vyváženy. Občané mají dle rozhodnutí OZ nárok na tento počet známek:
Občané obdrží známku podle zaplacených osob v jedné nemovitosti
1 známka na 1 nádobu 120 l 1-2 osoby
2 známky na 2 nádoby 120 l nebo na 1-240 l 3-4 osoby
3 známky na 3 nádoby 120 l 5 a více osob
Poplatníci za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen poplatník - 1 známka na nádobu 120 l.

Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ ( PO, ST od 17 - 18:30h)

nebo na účet obce č. 6327-151/0100, vedeného u KB Český Brod,

var.symbol za odpad : 1337 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)
var.symbol za psa: 1341 01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 (číslo popisné)

Informujeme občany, že zítra 17. 11. od 14 hodin se uskuteční kurz vánočního zdobení.

Datum: 16. 11. 2012

Lektorkou je zkušená učitelka ze zahradnické školy v Městci Králové.
Přijďte si vytvořit vlastní dekoraci, platí se pouze materiál a ceny jsou velice příznivé.
K dispozici bude také zakoupení několik hotových výrobků, proto neváhejte a přijďte si zpříjemnit odpoledne na OÚ Přišimasy ( 1.patro). Budeme se těšit ;-)

#

Oznámení o nalezení psa

Datum: 7. 11. 2012

Dnes ráno byl v naší obci nalezen pes s obojkem, ale bez identifikační známky. Pes je malého vzrůstu podobný rase jack russell teriér. Prosíme majitele, aby nás kontaktoval na tel: 602 493 477.

Možnost ukládání nebezpečného odpadu zdarma ve sběrném dvoře v Českém Brodě

Datum: 6. 11. 2012

Informujeme občany, kteří nechtějí čekat na sběr nebezpečného odpadu, který probíhá v naší obci 2x ročně( jaro, podzim), že mohou po celý rok zcela zdarma využít služeb sběrného dvora na Palackého ulici 339 v Českém Brodě a ukládat odpad jako jsou ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky, televize, videa, počítače, monitory, veškeré malé elektrospotřebiče.
Velkoobjemový odpad je zpoplatněn!

Pokud se zajímáte o rozpočet obce, můžete jej nalézt ve velmi přehledné podobě na webu

Datum: 6. 11. 2012

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/533611-prisimasy#rok. Je zde též zajímavý
pohled na hospodaření obce od roku 2000, kdy skončilo hospodaření schodkem – 1150 tis.
Výsledek hospodaření v roce 2011: +583 tis Kč. Celkem máme za období 2000 – 2010
ušetřeno Kč 8 753 tis. Naše obec jako jedna z mála hospodaří s přebytkem. Úspora je
směřována na prioritní úkol a tím je kanalizace obce.

Informujeme občany, že Obec Přišimasy získala dotaci

Datum: 17. 10. 2012

z Programu rozvoje venkova s název projektu Dětské hřiště jako součást víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech.
Tato žádost byla zpracovaná a podaná p. Ciniburským za honorář již loni, Bohužel jsme pro velký počet žadatelů skončili jako náhradníci. Z tohoto důvodu jsme se znovu letos pokusili o získání dotace. Více informací naleznete v levé liště ve složce "Fotbalové hřiště"

Projekt: Moje bezpečná obec

Datum: 16. 10. 2012

Projekt Moje bezpečná obec vychází z nové strategie BESIP, která bude usilovat o
zapojení široké veřejnosti do problematiky bezpečnosti silničního provozu. Chtěli
bychom, aby si lidé uvědomili, že se jedná především o jejich život a svou aktivitou
pomohli zlepšovat situaci v silničním provozu. Této myšlence odpovídá i nový slogan
BESIP, SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ.
Projekt Moje bezpečná obec má za cíl zvýšit bezpečnost v obcích, kde dochází ročně
k nejvyššímu počtu usmrcení chodců a cyklistů v důsledku dopravních nehod (i
k převažujícímu počtu dopravních nehod 70%). Cílem je rovněž přesvědčit občany,
aby se zapojili do řešení bezpečnosti ve svém městě a nebyli indiferentní či apatičtí
k této problematice.
Problém, se kterým se města /obce potýkají, je percepce občanů, že spuštění
úsekového měření v obcích je šikanou vůči nim ze strany zastupitelů.
Prostředky k dosažení cílů jsou:
1. zveřejnění mapy nehodových lokalit na webu www.dopravniinfo.cz;
2. porovnání nehodových lokalit v jednotlivých obcích s aktuálně
umístěnými stacionárními měřiči rychlosti či zjištění absence takového
měřiče;
3. korekce ze strany měst a obcí;
4. spuštění úsekového měření a zajištění informovanosti a podpory občanů;
5. vyhodnocení úspěšnosti projektu.
Poselství projektu zní:“Tvoje město tě nechce šikanovat, ale chránit tebe i tvé blízké
před nezodpovědnými. Společně dokážeme mít naši obec bezpečnou. SPOLEČNĚ -
BEZPEČNĚ.
Nyní plánujeme tři etapy.
– V prví etapě bude zveřejněna mapa nehodových lokalit a měla by se
rozběhnout veřejná diskuse.
– Ve druhé etapě proběhne pilotní testování – spuštění úsekového měření ve
třech obcích.
– Ve třetí etapě - během roku 2013 - by mělo být spuštěno úsekové měření
na území celé republiky.
Mapa nehodových lokalit
Hlavním cílem první etapy je zjistit existenci nehodové lokality na území obce/města
a zajistit její bezpečnost prostřednictvím stacionárních měřičů (spuštěním
existujících/nových) za podpory občanů.
V blízké době bude na web www.dopravniinfo.cz vložena mapa nehodových lokalit
ČR. Zastupitelé a občané se budou moci přesvědčit o vhodnosti umístění
stacionárního měřiče rychlosti vzhledem k existující nehodové lokalitě na jejich
území. V případě, že měřič odpovídá výskytu nehodové lokality, pak není důvod ho
nespustit. V opačném případě by mělo město / obec zvážit, zdali nezjednat nápravu.
Předpokládáme, že města / obce aktivně komunikují se svými občany, ale přesto jsme
založili facebookovou stránku BESIP, kde mohou všechny zúčastněné strany
komunikovat.
Spuštění úsekového měření
Města / obce by měly co nejlépe informovat své občany o spuštění úsekového měření
a jeho důvodech. Předpokládáme, že tak učiní běžnými komunikačními prostředky
jako jsou například městská a obecní periodika. BESIP dále nabízí spolupořádání
happeningů pro občany v krajských či jiných velkých městech.
Happeningy s následným spuštěním úsekového měření
Happeningy mají za cíl vysvětlit občanům, z jakých důvodů bude spuštěno úsekové
měření/měření rychlosti v daném městě či obci. Měly by se konat ve všech krajských
městech, pokud k tomu bude vůle zastupitelů.
Obsahem happeningů má být poskytnutí informace občanům o nehodové lokalitě ve
městě a o datu spuštění úsekového měření/ měření rychlosti. Předpokládáme, že
občané budou participovat, když jim happening přinese zábavu. Proto jsou plánovány
i další zábavné aktivity – soutěže pro děti, akce pro dospělé i seniory, zábavné
vzdělávání v oblasti dopravní bezpečnosti. Jednou z navrhovaných aktivit je odhalení
putovního pomníčku za zemřelé při dopravních nehodách.
Nicméně každá akce bude koordinována se zastupiteli měst/obcí, kteří budou chtít
takový happening uspořádat, a konkrétní obsah programu bude flexibilní – závisející
na společné dohodě.
Ve dnech po skončení happeningu by mělo být ve městě spuštěno úsekové měření.
Policie by měla asistovat řidičům a upozorňovat je na měření.
Dobrovolnost
Projekt Moje bezpečná obec je dobrovolný. Každé město/obec se rozhodne, jestli se
k němu chce či nechce připojit. Jsou zastupitelé, kteří si nepřejí problematiku tímto
způsobem řešit. A naopak takoví, kterým je projekt vítanou pomocí. S těmi budeme
rádi koordinovat společné akce. Uvědomujeme si, že pouze společná snaha BESIP,
zastupitelů a občanů může přinést ovoce. BESIP – SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ

Veřejné prezentace projektů VII.výzvy podzim 2012.

Datum: 11. 10. 2012

Ve dnech 8. a 9. října 2012 proběhly v kanceláři MAS Region Pošembeří veřejné prezentace projektů VII.výzvy podzim 2012.

PODNĚTY KE STUDII TRAS PRO PĚŠÍ v obci Přišimasy.

Datum: 11. 10. 2012

Dne 5.10.2012 jsme obdrželi několik podnětů ke studii tras pro pěší v obci Přišimasy. Tento dokument shrnuje podněty obyvatel z Přišimas, Skřivan a lokality pod Hradešínem.
Těmito podněty se budeme spolu s projektantem v nejbližší době zabývat.
Informovat Vás budeme na webu, nebo v případě nutnosti svoláme schůzku se všemi obyvateli, které reagovali na studii chodníků.

Informace o získání dotace na projekt VOL Gender, ve kterém jsme partnery projektu

Datum: 4. 10. 2012

Stručná informace o projektu
VOL Gender

Příjemce projektu: VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Partneři projektu: DP WORK s.r.o
STAMP
Občanské sdružení LECCOS
Obec Přišimasy

Projekt s názvem VOL Gender č. CZ.1.04/3.4.04/88.00363 financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR bude zahájen dne 1. 12. 2012, ukončení je plánováno 30. 11. 2014.
Cílovou skupinou jsou zejména ženy vracející se po MD/RD, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy v předdůchodovém věku aj. s místem pobytu ve SČK. Během 2 let bude do projektu zapojeno cca 84 osob.
Každá osoba navštíví během 4 měsíců 16 seminářů/workshopů (1 setkání = 4 hod).
Kurzy jsou zaměřeny na témata podporující zapojení na trh práce a podporu podnikání (jak začít podnikat, finanční gramotnost, marketing, posílení sebevědomí, komunikace s klientem, time management, individuální koučink atd.). Lektory zajistí partner projektu STAMP (Středočeská asociace manažerek a podnikatelek).
Dále je zařazeno třídenní setkání s experty na trh práce, které bude zaměřeno mimo jiné na bilanční diagnostiku. Tato část bude zajištěna partnerem projektu DP WORK.
Během účasti na seminářích bude rodičům pečujícím o děti nabídnuto bezplatné hlídání dětí.
V průběhu projektu budou realizovány 4 workshopy na sdílení zkušeností s úspěšnými podnikateli/kami z různých podnikatelských oborů.
V rámci projekt bude řešena i problematika ant-diskriminace a rovného zacházení. Výstupem projektu pak bude brožura, která bude nejen cílovou skupinu informovat o problematice rovných příležitostí, diskriminaci a gender.

Nominace do 4. ročníku soutěže Starosta roku

Datum: 1. 10. 2012

dopis, který pan starosta dnes obdržel:

POHYBOVÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let

Datum: 19. 9. 2012

Kurz je zaměřený na rozvoj psychomotorického vývoje dětí, pomocí říkadel, písniček, pohybových her a jednoduchých cvičebních pomůcek (míče, tunely, překážkové dráhy …)
Scházet se budeme pravidelně každou středu od 9:00 do 10:00 hodin
v RC Šikulka na obecním úřadě Přišimasy.
Začínáme 3.10.2012
První zápisová hodina je zdarma, můžete se na cvičení přijít podívat a vyzkoušet. Kurz probíhá od října do ledna.
Případné další informace na tel. č.:724 761 828
nebo na RC.sikulka@seznam.cz

#

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK pod vedením Ilony Kocinové - určený dětem od 4 - 10 let

Datum: 19. 9. 2012

Každé úterý v zasedací místnosti OÚ, začátek 2.října
Podle zájmu budou děti rozděleny dle věkových skupin
Maximální počet ve skupině je 10 dětí
Děti navštěvující MŠ mohou po dohodě být převáděny na kroužek
Předpokládaný čas začátku 15:30—16:00 konec 16:30—17:00, čas bude upřesněn podle počtu dětí

Hodinová sazba: 30 ,- Kč
Úhrada hotově vždy čtvrtletně a je nevratná. Za vybranou částku budou nakoupeny pomůcky a kostýmy na vystoupení.

Děti můžete přihlašovat v MŠ nebo na uvedeném kontaktu.


Kontakt:
kocinovailona@seznam.cz
GSM: 775 641 610

Dne 17.9. 2012 byla založena nová záložka "CHODNÍKY"

Datum: 17. 9. 2012

V této záložce naleznete informace týkající se "Studie tras pro pěší v obci Přišimasy"
Chtěli bychom Vás požádat o prostudování a případné náměty či připomínky zasílejte do 7.10.2012

Nedostatky související s předáním agendy Mateřské školy

Datum: 13. 9. 2012

Dne 12.9.2012 jsme odeslali dopis pí. Prejzové, ve kterém jsou shrnuty nedostatky související s předáním MŠ

TJ Sokol Přišimasy pod vedením Silvy Matušinské zve všechny děti ve věku 4-10 let na cvičení do tělocvičny. Začínáme 13.9.2012 od 16-18 hodin.

Datum: 11. 9. 2012

Cvičení bude probíhat bez přítomnosti rodičů.
Nezapomeňte sebou sportovní oblečení, obuv a pití.

Bude se učit:
správné držení těla a koordinaci pohybů
obratnost, rovnováhu, rozvíjíme odvahu
písničky s výukou rytmu a tanců
nové básničky a říkanky vše v doprovodu protahovacích a posilovacích cviků
spolupracovat s ostatními dětmi, respektovat je a zařazovat se do kolektivu
dovednosti a zdokonalujeme již naučené
komunikovat, poslouchat a naslouchat druhým.

Každá hodina má svůj cíl
rovnováha
chůze
běh
skok
jemná motorika ruky
obratnost

Členský a oddílový poplatek je ve výši 250,- Kč na školní rok.
Kontakt: Silva Matušinská
GSM: 731 105 902
mail: silva.vesela@email.cz

Mateřská školka

Datum: 21. 8. 2012

Dnes jsme obdrželi Rozhodnutí z Krajského úřadu o navýšení počtu dětí z 25 na 35 s účinností od 1.9.2012.V této souvislosti připomínáme, že v pondělí 27.8.2012 bude dodatečný zápis do MŠ Přišimasy na školní rok 2012/2013.

Betonárka

Datum: 21. 8. 2012

Ukončení posuzování vlivů na životní prostředí podle § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů záměru „Mobilní betonárna Stetter M2 Hradešín“ v k.ú. Hradešín zařazeného do kategorie II

Vyjádření dotčených obcí Přišimasy a Hradešín k záměru „Mobilní betonárna Stetter M2 Hradešín“ v k.ú. Přišimasy

Datum: 20. 7. 2012

Informujeme občany o zaslání dalšího nesouhlasného stanoviska k výše uvedenému záměru. V pondělí bude zveřejněno, jak svým podpisem můžete naše stanovisko podpořit.

Zobrazeno 571-600 ze 646

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 5. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 316
TÝDEN: 508
CELKEM: 713227

Mobilní aplikace

V obraze

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie