Datum a čas

Dnes je úterý, 17. 7. 2018, 2:07:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Obsah

 

 

 

 

Stránka

Oznámení o nalezení psa

Oznámení o nalezení psaDnes ráno byl v naší obci nalezen pes s obojkem, ale bez identifikační známky. Pes je malého vzrůstu podobný rase jack russell teriér. Prosíme majitele, aby nás kontaktoval na tel: 602 493 477.

7. 11. 2012

Pokud se zajímáte o rozpočet obce, můžete jej nalézt ve velmi přehledné podobě na webu

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/533611-prisimasy#rok. Je zde též zajímavý
pohled na hospodaření obce od roku 2000, kdy skončilo hospodaření schodkem – 1150 tis.
Výsledek hospodaření v roce 2011: +583 tis Kč. Celkem máme za období 2000 – 2010
ušetřeno Kč 8 753 tis. Naše obec jako jedna z mála hospodaří s přebytkem. Úspora je
směřována na prioritní úkol a tím je kanalizace obce.

6. 11. 2012 Zobrazit více

Možnost ukládání nebezpečného odpadu zdarma ve sběrném dvoře v Českém Brodě

Informujeme občany, kteří nechtějí čekat na sběr nebezpečného odpadu, který probíhá v naší obci 2x ročně( jaro, podzim), že mohou po celý rok zcela zdarma využít služeb sběrného dvora na Palackého ulici 339 v Českém Brodě a ukládat odpad jako jsou ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sporáky, televize, videa, počítače, monitory, veškeré malé elektrospotřebiče.
Velkoobjemový odpad je zpoplatněn!

6. 11. 2012

Informujeme občany, že Obec Přišimasy získala dotaci

z Programu rozvoje venkova s název projektu Dětské hřiště jako součást víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech.
Tato žádost byla zpracovaná a podaná p. Ciniburským za honorář již loni, Bohužel jsme pro velký počet žadatelů skončili jako náhradníci. Z tohoto důvodu jsme se znovu letos pokusili o získání dotace. Více informací naleznete v levé liště ve složce "Fotbalové hřiště"

17. 10. 2012 Zobrazit více

Projekt: Moje bezpečná obec

Projekt Moje bezpečná obec vychází z nové strategie BESIP, která bude usilovat o
zapojení široké veřejnosti do problematiky bezpečnosti silničního provozu. Chtěli
bychom, aby si lidé uvědomili, že se jedná především o jejich život a svou aktivitou
pomohli zlepšovat situaci v silničním provozu. Této myšlence odpovídá i nový slogan
BESIP, SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ.
Projekt Moje bezpečná obec má za cíl zvýšit bezpečnost v obcích, kde dochází ročně
k nejvyššímu počtu usmrcení chodců a cyklistů v důsledku dopravních nehod (i
k převažujícímu počtu dopravních nehod 70%). Cílem je rovněž přesvědčit občany,
aby se zapojili do řešení bezpečnosti ve svém městě a nebyli indiferentní či apatičtí
k této problematice.
Problém, se kterým se města /obce potýkají, je percepce občanů, že spuštění
úsekového měření v obcích je šikanou vůči nim ze strany zastupitelů.
Prostředky k dosažení cílů jsou:
1. zveřejnění mapy nehodových lokalit na webu www.dopravniinfo.cz;
2. porovnání nehodových lokalit v jednotlivých obcích s aktuálně
umístěnými stacionárními měřiči rychlosti či zjištění absence takového
měřiče;
3. korekce ze strany měst a obcí;
4. spuštění úsekového měření a zajištění informovanosti a podpory občanů;
5. vyhodnocení úspěšnosti projektu.
Poselství projektu zní:“Tvoje město tě nechce šikanovat, ale chránit tebe i tvé blízké
před nezodpovědnými. Společně dokážeme mít naši obec bezpečnou. SPOLEČNĚ -
BEZPEČNĚ.
Nyní plánujeme tři etapy.
– V prví etapě bude zveřejněna mapa nehodových lokalit a měla by se
rozběhnout veřejná diskuse.
– Ve druhé etapě proběhne pilotní testování – spuštění úsekového měření ve
třech obcích.
– Ve třetí etapě - během roku 2013 - by mělo být spuštěno úsekové měření
na území celé republiky.
Mapa nehodových lokalit
Hlavním cílem první etapy je zjistit existenci nehodové lokality na území obce/města
a zajistit její bezpečnost prostřednictvím stacionárních měřičů (spuštěním
existujících/nových) za podpory občanů.
V blízké době bude na web www.dopravniinfo.cz vložena mapa nehodových lokalit
ČR. Zastupitelé a občané se budou moci přesvědčit o vhodnosti umístění
stacionárního měřiče rychlosti vzhledem k existující nehodové lokalitě na jejich
území. V případě, že měřič odpovídá výskytu nehodové lokality, pak není důvod ho
nespustit. V opačném případě by mělo město / obec zvážit, zdali nezjednat nápravu.
Předpokládáme, že města / obce aktivně komunikují se svými občany, ale přesto jsme
založili facebookovou stránku BESIP, kde mohou všechny zúčastněné strany
komunikovat.
Spuštění úsekového měření
Města / obce by měly co nejlépe informovat své občany o spuštění úsekového měření
a jeho důvodech. Předpokládáme, že tak učiní běžnými komunikačními prostředky
jako jsou například městská a obecní periodika. BESIP dále nabízí spolupořádání
happeningů pro občany v krajských či jiných velkých městech.
Happeningy s následným spuštěním úsekového měření
Happeningy mají za cíl vysvětlit občanům, z jakých důvodů bude spuštěno úsekové
měření/měření rychlosti v daném městě či obci. Měly by se konat ve všech krajských
městech, pokud k tomu bude vůle zastupitelů.
Obsahem happeningů má být poskytnutí informace občanům o nehodové lokalitě ve
městě a o datu spuštění úsekového měření/ měření rychlosti. Předpokládáme, že
občané budou participovat, když jim happening přinese zábavu. Proto jsou plánovány
i další zábavné aktivity – soutěže pro děti, akce pro dospělé i seniory, zábavné
vzdělávání v oblasti dopravní bezpečnosti. Jednou z navrhovaných aktivit je odhalení
putovního pomníčku za zemřelé při dopravních nehodách.
Nicméně každá akce bude koordinována se zastupiteli měst/obcí, kteří budou chtít
takový happening uspořádat, a konkrétní obsah programu bude flexibilní – závisející
na společné dohodě.
Ve dnech po skončení happeningu by mělo být ve městě spuštěno úsekové měření.
Policie by měla asistovat řidičům a upozorňovat je na měření.
Dobrovolnost
Projekt Moje bezpečná obec je dobrovolný. Každé město/obec se rozhodne, jestli se
k němu chce či nechce připojit. Jsou zastupitelé, kteří si nepřejí problematiku tímto
způsobem řešit. A naopak takoví, kterým je projekt vítanou pomocí. S těmi budeme
rádi koordinovat společné akce. Uvědomujeme si, že pouze společná snaha BESIP,
zastupitelů a občanů může přinést ovoce. BESIP – SPOLEČNĚ - BEZPEČNĚ

16. 10. 2012

Veřejné prezentace projektů VII.výzvy podzim 2012.

Ve dnech 8. a 9. října 2012 proběhly v kanceláři MAS Region Pošembeří veřejné prezentace projektů VII.výzvy podzim 2012.

11. 10. 2012 Zobrazit více

PODNĚTY KE STUDII TRAS PRO PĚŠÍ v obci Přišimasy.

Dne 5.10.2012 jsme obdrželi několik podnětů ke studii tras pro pěší v obci Přišimasy. Tento dokument shrnuje podněty obyvatel z Přišimas, Skřivan a lokality pod Hradešínem.
Těmito podněty se budeme spolu s projektantem v nejbližší době zabývat.
Informovat Vás budeme na webu, nebo v případě nutnosti svoláme schůzku se všemi obyvateli, které reagovali na studii chodníků.

11. 10. 2012 Zobrazit více

Informace o získání dotace na projekt VOL Gender, ve kterém jsme partnery projektu

Stručná informace o projektu
VOL Gender

Příjemce projektu: VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Partneři projektu: DP WORK s.r.o
STAMP
Občanské sdružení LECCOS
Obec Přišimasy

Projekt s názvem VOL Gender č. CZ.1.04/3.4.04/88.00363 financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR bude zahájen dne 1. 12. 2012, ukončení je plánováno 30. 11. 2014.
Cílovou skupinou jsou zejména ženy vracející se po MD/RD, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy v předdůchodovém věku aj. s místem pobytu ve SČK. Během 2 let bude do projektu zapojeno cca 84 osob.
Každá osoba navštíví během 4 měsíců 16 seminářů/workshopů (1 setkání = 4 hod).
Kurzy jsou zaměřeny na témata podporující zapojení na trh práce a podporu podnikání (jak začít podnikat, finanční gramotnost, marketing, posílení sebevědomí, komunikace s klientem, time management, individuální koučink atd.). Lektory zajistí partner projektu STAMP (Středočeská asociace manažerek a podnikatelek).
Dále je zařazeno třídenní setkání s experty na trh práce, které bude zaměřeno mimo jiné na bilanční diagnostiku. Tato část bude zajištěna partnerem projektu DP WORK.
Během účasti na seminářích bude rodičům pečujícím o děti nabídnuto bezplatné hlídání dětí.
V průběhu projektu budou realizovány 4 workshopy na sdílení zkušeností s úspěšnými podnikateli/kami z různých podnikatelských oborů.
V rámci projekt bude řešena i problematika ant-diskriminace a rovného zacházení. Výstupem projektu pak bude brožura, která bude nejen cílovou skupinu informovat o problematice rovných příležitostí, diskriminaci a gender.

4. 10. 2012 Zobrazit více

Nominace do 4. ročníku soutěže Starosta roku

dopis, který pan starosta dnes obdržel:

1. 10. 2012 Zobrazit více

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK pod vedením Ilony Kocinové - určený dětem od 4 - 10 let

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK pod vedením Ilony Kocinové - určený dětem od 4 - 10 letKaždé úterý v zasedací místnosti OÚ, začátek 2.října
Podle zájmu budou děti rozděleny dle věkových skupin
Maximální počet ve skupině je 10 dětí
Děti navštěvující MŠ mohou po dohodě být převáděny na kroužek
Předpokládaný čas začátku 15:30—16:00 konec 16:30—17:00, čas bude upřesněn podle počtu dětí

Hodinová sazba: 30 ,- Kč
Úhrada hotově vždy čtvrtletně a je nevratná. Za vybranou částku budou nakoupeny pomůcky a kostýmy na vystoupení.

Děti můžete přihlašovat v MŠ nebo na uvedeném kontaktu.


Kontakt:
kocinovailona@seznam.cz
GSM: 775 641 610

19. 9. 2012 Zobrazit více

Stránka