Datum a čas

Dnes je středa, 17. 7. 2019, 23:47:15

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 7. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

 

 

 

 

Stránka

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro širokou veřejnost v sobotu 21.10.2017 od 14 hodin

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro širokou veřejnost v sobotu 21.10.2017 od 14 hodinSportovní klub stolního tenisu Úvaly pořádá pro širokou veřejnost turnaj ve stolním tenisu v sobotu 21.10.2017 od 14 hodin ve školní tělocvičně.

11. 10. 2017 Zobrazit více

Keramika pro děti v budově OÚ Přišimasy - neděle 17:00 - 18:30 hodin

Keramika pro děti v budově OÚ Přišimasy - neděle 17:00 - 18:30 hodinKeramika pro děti 6-12 let od 5. listopadu, 1 500,- Kč za 10 lekcí v budově OÚ. Kontakt: telefon: 776 888 380, e-mail: martinapangracova@seznam.cz.

10. 10. 2017 Zobrazit více

Pozvánka na setkání s Robertem Fulghumem - neděle 15.10. od 16 hodin

Pozvánka na setkání s Robertem Fulghumem - neděle 15.10. od 16 hodinSpisovatel Robert Fulghum uvede svou novou knihu Opravář osudů v Centru volnočasových aktivit Riegrova 65 v Úvalech. Diskuse, autogramiáda, prodej knih...

6. 10. 2017 Zobrazit více

Prodloužení termínu výstavby přípojek

Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci. Návrh nového termínu výstavby s následným připojením na kanalizační soustavu je do 5. měsíců od kolaudace a spuštění zkušebního provozu ČOV.
Usnesení 195: Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci ve lhůtě do 5. měsíců od kolaudace ČOV a spuštění zkušebního provozu, pokud po konzultaci s odbornými firmami Pavel Solčanský – VaK a Františkem Pávem nelze přípojky zrealizovat dříve s ohledem na technické řešení a klimatické podmínky.
ano: 9, ne: 0, zdrželi: 0

4. 10. 2017

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY platné od  středy 4. 10. 2017

Oznamujeme, že od středy 4.10.2017 platí nové bezvýlukové jízdní řády linek PID 423 a 435.

3. 10. 2017 Zobrazit více

Očkování psů

Očkování psůOznamujeme občanům, že MVDr. Chrpa bude
v sobotu 7. 10. 2017 očkovat psy proti vzteklině v době
od 15:50 do 16:30 hodin u prodejny potravin.

2. 10. 2017

Informace k zahájení rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic, ulic Podhájí a Husovy ulice

Informace k zahájení rekonstrukce Náměstí Arnošta z Pardubic, ulic Podhájí a Husovy uliceVážení občané,
dne 2.10. 2017 budou zahájeny od stavební práce na rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Podhájí a Husovy ulice. Stavební práce bude realizovat společnost SATES ČECHY s.r.o.
Stavba bude rozdělena do tří etap a potrvá do cca 31. října 2018. První etapa zahrnuje spodní část náměstí, druhá etapa vrchní část náměstí a třetí etapa je ulice Husova a prostor před školou. Stavební práce na první etapě budou zahájeny od 2.10.2017. Práce v první etapě prací začnou odfrézováním dolní části náměstí a následně výstavbou a opravou inženýrských sítí (dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, optická síť). V tomto úseku bude také připravena podkladní vrstva a dláždění proběhne až nakonec tak, aby staveništní technika neponičila nově položenou dlažbu.
Vjezd na staveniště bude povolen na zvláštní povolení města Úvaly (vjezdové karty). Součástí vydání povolení, číslovaného s razítkem MÚ bude souhlas s vjezdem na vlastní nebezpečí a respektováním pokynů pracovníků stavby. Tyto povolenky budou vydávány pro zásobování, majitelům nemovitostí, rezidentům a provozovatelům služeb v oblasti staveniště a Bendlovy stezky. Karty budou vydávány od středy 27. 9. od 13:00 a následně každý všední den na podatelně města na adrese Pražská 276. Pro vydání karty budeme potřebovat informaci o registrační značce vozu, na kterou bude karta vydána a dále jakýkoli doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz, výpis z katastru nemovitostí), kterým prokážete, že splňujete jednu z podmínek pro vydání karty uvedenou výše. Parkování vozidel s vydanými vjezdovými kartami bude možné pouze na místech určených stavbou nebo na vlastním pozemku.
Parkování pro veřejnost bude zajištěno v prostoru před pekárnou formou K+R (vysaď a jeď), dále pak před drogerií formou K+R na dobu 15min a v prostoru před hotelem Sokol na vydané povolenky, kde budou vyhrazena i parkovací místa pro zásobování. Průchod chodců do spodní části náměstí bude zajištěn dle nákresu v zabezpečených koridorech.
V případě potřeby a dále dle postupu stavby a dle aktuálních poznatků bude dopravní režim dále upravován.
Rekonstrukční práce znamenají velké omezení pro obyvatele a návštěvníky centra města, budeme proto dělat vše, abychom zajistili co nejrychlejší průběh stavby. Pevně věříme, že konečný výsledek vám tato omezení vynahradí a že na nový vzhled centra Úval budeme společně pyšní.
O průběhu prací prosím sledujte webové stránky města a facebook, kam budou umísťovány informace o výstavbě.
V případě potřeby řešení aktuálních problémů souvisejících s realizací stavby můžete kontaktovat vedoucího odboru dopravy a investic, pana Petra Maturu (telefon 734 172 580) nebo pana Martina Šimka z firmy SATES ČECHY s.r.o. (telefon 720 221 047).
Petr Matura
Vedoucí odboru investic

2. 10. 2017

informace k aktuální realizaci prací na kanalizaci

silnice III/10163 – hlavní silnice Přišimasy – Hradešín.
Zvláštní užívání - Č.j.: MUCB 58545/2017/Ka z 18.9.2017.
Práce na pokládce kanalizace, ve výše uvedeném úseku (před f. MARCA – směr Hradešín), se nám podařilo k dnešnímu dni dokončit.
Vozovka byla upravena, dle dohody s KSUS, provizorním krytem z betonové stabilizace (úprava do doby homogenizace celé šíře vozovky).
Dne 30.9.2017 od 12hod. bude ve spolupráci se společností SEDOZ, postupně staženo dopravní značení a bude umožněn vjezd pro běžnou dopravu.
V příloze – situace uzavírky, která bude od 30.9.2017 od 12.00hod. uvolněna pro běžnou dopravu.

29. 9. 2017

Dočasná změna BUS 423 a 435 platná od 25.9.2017

Z důvodu stavebních prací v obci je provedena úprava trasy, zastávek a jízdního řádu linek PID č. 423 a 435.

22. 9. 2017 Zobrazit více

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

21. 9. 2017

Stránka